Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vclav,
ztra Michal.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohádky „z babiiny krabiky“


Na svoje poslední vnoue – Vendulku – jsem ekala devt let. To u byla pedchozí ti vnouata docela odrostlá. Na rozdíl od nich jsem se jí mohla cele vnovat, jsouc u regulérní seniorkou.


Proívaly jsme spolu dobrodruné vycházky po zahrad, kde rostlo tolik zajímavých kvtinek a ke, kde se na zídce vyhívaly ještrky, cvrci závodili ve cvrlikání, na zelných listech se pásly baculaté housenky bláska, hopsaly tam sýkorky... však to znáte, jak pestrým ivotem ije zahrada. ...“Babi, vem si veliký boty, pudeme na kopec“... no jist, v pantoflích bych se tam sotva vyšplhala. Doprovod nám dlal velký hafan – kavkazan „Loldík“, Vendina chva, dobrá víla a ochránce. To bylo paneku jiné dobrodruství ne dole na zahrad. Obrovské mraveništ lesních mravenc a skoro nahoe s lesem za plotem bylo cílem výprav. „...A plo lezou? A plo nosí semínka? A kde mají dti?...“ To bylo otázek, a z nich babice šla hlava kolem. A protoe takové výpravy byly na denním poádku, zaala o nich babika spisovat pohádky. Teba se budou líbit i vašim vnouatm.


Mara


* * *


…o zajíci zahradníkovi


Kdy udlali kozla zahradníkem, z úrody na zahrádce nezbylo nic, protoe všechno sndl. Udlat zahradníkem zajíce, to je vlastn stejné, taky sní, na co pijde. Ale ten náš zajíc, o kterém je tahle pohádka, Vendulko, je úpln jiný.

 

Zajíce Chrupa u nebavilo chodit krást na naši zahradu, protoe ho vdycky poádn prohnali hlídai obi - psi Cedrik a Lord – a on si pak odel uši, kdy musel podlézat plot, aby si zachránil koíšek.

 

Byl to chytrý a pemýšlivý zajíc a práce se nebál. Poprosil sýkorky, aby mu pinesly pár semínek mrkve a zelí, kdy létají do zahrady sbírat mšice a housenky. Pak si na malém políku u lesa na podzim poryl nkolik záhonk, pkn je na jae uhrabal a semínky osázel. Svoje záhonky peliv hlídal, aby mu teba myšky semínka nevyhrabaly, a kdy uhodila letní vedra, nosil v konvích od potku vodu na zalévání.

 

Ostatní zajíci se mu smáli, e je hloupý, kdy tak moc pracuje, a bezstarostn se honili po polích i loukách. Chrup na n nic nedal, radji peoval o sazeniky, peliv je okopával, aby je plevel neudusil a ony pkn rostly. Pi práci si prozpvoval veselé zajeí písniky a as mu utíkal jako voda.
Kdy podzim vystídal horké léto a sluníko hálo stále mí, zaal Chrup sklízet svoji úrodu. U dávno si na ni ve svém domeku udlal místo.

 

Naped vyryl ervenou šavnatou mrkev, pak pišlo na adu zelí. Jeho tké kulaté hlávky jen tak tak unesl. A kdy mu po ránu zábly tlapky od první jinovatky, sklidil poslední kytici ínského zelí, kehounké sladké pochoutky, co mu vydrí a do jara.

 

Sotva za sebou zavel vrátka od chaloupky, dýchla paní Zima na pole, zahradu i les a z tkých šedoerných mrak se zaaly sypat veliké vloky snhu.

 

Chrup si lebedil v pohodlném pelíšku, okusoval mrkev a dlal si u plány na jaro, kdy najednou uslyšel njaké šramocení a pak slabé uky uk na vrátka. Protoe nebyl ádný strašpytel, šel se podívat špehýrkou. Venku se kril malý zajíek, co se zatoulal a te netrefil dom. Chrup ho vzal k sob do chaloupky; vdy ml všeho dost pro oba a do jara.

 

Co myslíš, Vendulko, kdo mu pak na jae pomáhal na políku?Pohádka z babiiny krabiky“ – 1

Marie Zieglerová

* * *


Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 21.10.2013  06:14
 Datum
Jmno
Tma
 21.10.  06:14 Bobo :-)))
 21.10.  06:04 La K.
 20.10.  19:06 Mara
 20.10.  18:20 Blanka K.
 20.10.  12:05 LenkaP
 20.10.  10:23 Vlastav Dkuji
 20.10.  08:46 Jitka