Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Píbh hada


Chodíme vtšinou zamyšleni, v duchu si pehráváme „film“ minulých hodin i dn, oi neten registrují okolí, dokud naši pozornost neupoutá nco nezvyklého. Teba nkolik špalk práv sloené olše, které ekají, a budou zpracovány.
O kousek dál leící pak na nkolik ástí rozezaný kmen.


* * *


Na píném ezu pokáceného velikánu pozorné oko zachytí kresbu hlavy a stoené tlo hada... Bh ví, kolik let tam spal takhle ukrytý. Nechtlo se mu probouzet, u si zvykl, vrostl do kmene, jako by tam odjakiva patil.
Cítil však teplo, jak slunko rozehívalo pokácený strom, a vracelo se mu vdomí. Ješt zcela nehybný, ale u vdl!


Bylo tehdy horko, ve vzduchu mlný opar zahalující krajinu se pohnul jen obas ve vlhkém závanu vtíku. To mu vyhovovalo, rozeklaný jazyk zachytil molekuly pachu koisti a on se neslyšn, ani by se hladina zeila jedinou vlnkou, k ní piblioval. Pak se jeho tlo ve zlomku vteiny vymrštilo a obtoilo kolem nic netušícího koloucha, který se pišel napít jako poslední ze stádeka. Svaly se napjaly a nemilosrdn dusily a lámaly kehké tlo. Zcela nasycen se stoil v hustých kovinách zarstajících bainatý beh eky a zapomnl na svt kolem sebe.


Netušil, e podnebí se neekan zmnilo, protoe oblohu zahalila mrana prachu po dopadu malého meteoritu, e slunení paprsky neproniknou jejich hustou vrstvou dlouhá léta a zem vychladne. Netušil, e jen málokdo z tvor matky Zem peije. Leel ztuhlý chladem a zasypán silnou vrstvou zeminy.


Ubíhaly roky, ovzduší se vyistilo, slunce probudilo semena, eka, nasycená silnými dešti, se prodrala zpt do svého koryta, promáela pdu kolem beh a obnovila v nich ivot. Obnovil se ád pírody, obnovil se ád ivota. Podnikavé a zvdavé semínko se chopilo píleitosti, dralo se ke slunci a rychle vypouštlo koínky. Tak jako kdysi had ovinul svoje tlo kolem koisti, i ono je ovinulo kolem jeho nehybného tla, a jak strom rostl a sílil, kmen je obrstal.

 


Pešly roky, na behu se objevila veselá parta mu se sekyrami a pilami. Pokáceli velikán, rozštípali polena. Odpad se spálí. Z kmene budou naezány dýhy a desky.


A had?! Neml dost asu, aby se ze sevení vymanil, neml ani dost sil.


***


A ty te sedíš v pohodlném kesle a s uspokojením si prohlííš krásné obloení stny pokoje. Vidíš ty hadí oi, které sledují kadý tvj pohyb?! A te...te jako by se rozkmital rozeklaný jazyk... Ale to pece jen odlesky ohn taní po stn?!...


Tak to v pírod chodí – smrt jednoho tvora znamená ivot druhého. Není v tom nic dsivého.


Marie Zieglerová

* * *
Foto „Zátiší“ a „Sloený velikán“ © forsage2005

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 08.10.2013  16:58
 Datum
Jmno
Tma
 08.10.  16:58 Blanka K.
 08.10.  14:02 La K.
 08.10.  09:10 Inka
 08.10.  08:12 Blanka B.
 08.10.  06:23 Bobo :-)))