Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

V jám lvové


Stála pede dvemi s rukou na klice a s úsmvem na krásných rtech poslouchala pronikavý ev ozývající se ze tídy. Vdla, co bude následovat, a vejde. Vdycky to tak bylo, ani tentokrát to nebude jiné. Zdálo by se, e po tolika letech a zkušenostech by ji to u mlo nudit, ale naopak se tšila. Nadechla se, napímila a stiskla kliku. Ne došla ke katede, ev postupn ztrácel na intenzit, a kdy se konen obrátila tváí do tídy, bylo ji hrobové ticho. S úsmvem hledla do tváí puberák, ve kterých se zrailo pekvapení a ohromení.


A to jí íkali, e jsou nezkrotní, varovali ji ped jejich schválnostmi a hrubostí, lámali nad nimi hl… Ona vdla své, stail jeden pohled blankytných oí a jejich laserová síla pronikla a k tvrdé slupce, která jako kruný mladického vzdoru proti svtu dosplých svírala jejich srdce. A slupka te tála jako jarní sníh pod sluneními paprsky, a kdy se ztratila docela, chlapci s úlevou vydechli. Do ochromeného vdomí se jim konen naetl celý obraz její postavy, boe, tak atraktivní, e se jim a tajil dech. Štíhlá a pece takových tvar, e jim zvlhly dlan a oi hltaly a k zalknutí, kdy konen spoinuly na její tvái.


Dívala se na n stále s úsmvem a ekala, dávala jim dostatek asu, aby si ji prohlédli. Pak pohodila jemným pohybem hlavou a prameny tmavých vlas se jí zavlnily na oblých ramenou. Z hrdel chlapc se vydral vzdech ne nepodobný tichému zaúpní. Závan vánku, vnikající do dusna tídy okny dokoán, k nim pinesl smysln opojnou vni jejího parfému. V tu chvíli byli ochotni poloit za ni i ivot.

 

 

 

Vdla, co se v nich dje, to hormony, které doposud zbsile a nekontrolovan napadaly jejich tlo a mysl, trápily je noními polucemi a ve dne nutily k hrubostem a chvástání, nyní nabraly jeden jediný smr. Náhle všichni vdli, co chtjí, a chtli to tím víc, ím víc si uvdomovali, e tento cíl je pro n nedostupný.


Vdla, co se v nich dje, vdla, e je má v hrsti, e je te pkn povede na cezené nudli od hodiny k hodin, aby je pak zkrotlé a nabité nabytými vdomostmi (protoe kvli ní se budou uit jako o závod) vítzn pedala maturitní komisi. U te ji hálo vdomí, e její áci opt budou excelovat.


Konen se nad nimi smilovala a lahodným hlasem, jakým je ješt nikdy nikdo neoslovil, jim ekla : …jsem vaše nová uitelka.


Marie Zieglerová

***
Foto tídy © Filip Sklenaík

Zobrazit všechny lánky autorky

Komente
Posledn koment: 28.09.2013  05:48
 Datum
Jmno
Tma
 28.09.  05:48 Bobo :-)))
 26.09.  09:46 jisuch53
 25.09.  10:37 Ivan
 25.09.  00:27 Pepa
 24.09.  17:53 imra/saaL
 24.09.  13:42 Mara
 24.09.  13:37 La K.
 24.09.  11:51 Von
 24.09.  10:57 Blanka K.
 24.09.  10:23 Ivan
 24.09.  09:11 KarlaA
 24.09.  07:15 LenkaP