Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Berta,
ztra Jaromr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

erná magie Facebooku


Studio Moving Pictures vypustilo do svta kouzelné video. Neekejte však ádné digitální draky, pohádkovou íši za sedmero horami ani novou adaptaci Pána Prsten. Stejn tak nevyhlíejte ani dvou a pl hodinový biják s dvou set milionovým rozpotem a tlupou provaených tváí. V em tedy spoívá kouzlo osmiminutového dílka? V tom, jak trefn, pesn a výstin ukazuje jeden smutný fakt souasnosti a dovede ho pitom zabalit do neuviteln zábavné formy. Název Facebook vs. realita hovoí jasn. Video porovnává chování a komunikaci uivatel FB, jsou-li ve „svém“ ivlu (tedy ve víru sociální sít) a musí-li potom elit opravdovému svtu. Ve tech krátkých píbzích se v plné nahot odhaluje bizarnost, nesmyslnost a zárove i nebezpeí toho, kdy lovk podlehne iluzi virtuálního ivota.


Kdy jsem sledoval osudy tí „hrdin“, bavil jsem se. Královsky. Ano, je to k smíchu. K popukání. Jene úsmv na rtech vám zmrzne v okamiku, kdy si uvdomíte, e nesledujete film, nýbr realitu. Váení, tohle je pravda. A to m dsí. Puste si to video a eknte, kam se svt ítí? Na chlup stejn se chovají tisíce a miliony teenager nejen v esku, ale po celém svt. A kdyby jenom oni… erné magii FB podléhají lidé i mnohem starší, a chce se mi tedy napsat i zkušenjší, zralejší a rozumnjší… No te jenom ekám, kdy na FB vznikne skupina Nenávidíme Tomáše Záeckého a jeho fejetony. Prosím. Pošlete mi pozvánku, urit se stanu fanouškem. A nebo aspo potvrdím, e se mi to líbí.


Mu, protoe na FB vlastním úet. Jak jsem k nmu pišel? Poslouchejte a schváln, jestli vás také zamrazí. Jeden mj kamarád – íkejme mu teba Honza (ve skutenosti se ovšem jmenuje Jan) – mi ho v dobré víe zaloil a naservíroval na zlatém podnose. Poslal mi akorát heslo. Nic víc. Všechno ostatní u udlal sám. Na FB tak existoval mj profil se všemi náleitostmi: jménem, fotkou, údaji o škole, bydlišti, míst narození… pihlášení samozejm pomocí mého opravdového e-mailu, akorát to heslo musel zadat vlastní. Krásný dárek. Asi u nedostanu nic k narozeninám (mimochodem všichni te vdí, kdy je slavím).


Te si však pedstavte, e by mi ten profil „neodevzdal“ a e by ho zaal „pouívat“ (to znamená, e mé virtuální „já“ by oilo, ani by mé opravdové „já“ o tom cokoliv vdlo). A kadý, koho by kontaktoval, by mohl snadno podlehnout iluzi, e „mluví“ se mnou. Vdy by vše vypadalo tak vrohodn! Dsí m to. I kdyby se na ten podvod záhy pišlo, stejn by mohly být napáchány neuvitelné, dokonce nevratné škody. Naskakuje mi z toho husí ke. Vám ne?
První ást videa nese název Co se Vám honí hlavou? Dotyná dívka „práv papinká upa bestovní rajskou“. Njak v sob nedokáu objevit nutkání, co by m hnalo sdlit svtu, e zatímco jednou rukou smolím tohle povídání, v druhé drím tvarohovou buchtu, snaím se nedrobit si do klávesnice a po noze mi leze vodní elva na procházce. A e se tším veer na skvlý film, ale ráno musím brzo vstávat, protoe si pojedu v praxi vyzkoušet, jak vypadal ivot na plantáích jihu USA ped rokem 1865 na naši zahradu… Koho to hergot zajímá? A co zajímavého na tom lze najít? Obas jen nechápav kroutím hlavou nad tím, co o sob nkteí jedinci vyvávají do svta. A ješt víc nad tím, jak na to druzí reagují. FB jist zrodí adu filosof… Komunikace pomocí smajlík, zkratek a zkomolenin navíc krásn tíbí slovní zásobu. Tak, a nkteí jedinci nejsou schopni v reálném ivot sestavit kloudnou vtu.


Píbh Veejná galerie ilustruje lehkomyslnost, s jakou lidé na FB nakládají se svými osobními údaji a fotkami. Tentokrát z toho dotyná vyvázla bez váné újmy, ale následky mohou být mnohem tragitjší. Kdo vám zaruí, e nový „pítel“ je skuten tím, za koho se vydává? e se nejedná o podvodníka, i násilníka, který se snaí vylákat nic netušící ob? Pehnaná dvivost se nevyplácí… Krom toho se ukazuje, e FB trpí znanými problémy ohledn zabezpeení vloených dat. Pokud uniknou o více jak 100 milionech uivatel, zavání to pršvihem, ne?


Závrená pasá videa m naplnila dojetím. Pátelství. Ach, kdo netouí mít alespo pár pátel? A na FB to jde tak snadno! Staí akorát umt klikat myškou a pátelé pibývají jako houby po dešti. „Já tady sám nejsem. Je tady se mnou 2185 pátel.“ Tohle m dostalo. Brilantní, skvlé, dokonalé! Ta scéna by si zaslouila místo po boku nesmrtelných scén zlatého fondu svtové kinematografie. FB je prost uinný ráj na zemi. Kde jinde se dá navázat tolik pevných pátelských pout a svazk bez sebemenší námahy? Jak krásné místo to je… kadý s kadým si tam padne kolem ramen a všichni do jednoho se budou nazývat páteli. Zjistil jsem, e po mém pátelství baí i tací, o nich jsem nikdy neslyšel, jejich jméno mi nic neíká, tvá nikoho nepipomíná a i pes sebevtší snahu jsem nebyl schopný dešifrovat, odkud se známe, nebo co nás spojuje. A tak jsme se nestali páteli. Jsem holt hrozn asociální typ.


Nevím, jestli ti, kteí se na onom videu poznají, „prozou“, nebo si alespo vezmou trochu ponauení. Pochybuji. A i kdyby, tak tch pár odpadlík nehodných následovat „pravou cestu bytí“ nahradí houf nových. FB roste, roste, roste… a to není dobe.


Tomáš Záecký

 

 

Facebook versus realita - video (klikni)

 

* * *
Ilustrace © František FrK Kratochvíl http://frk1.wordpress.com

Zobrazit všechny lánky autora


Redakce SeniorTip doporuuje k petení tyto lánky:
Facebooku unikla data více ne 100 milión uivatel, jsou voln ke staení
Vrah vylákal svou ob pes Facebook
Kadá tetí Amerianka ráno zkontroluje Facebook, a pak jde na záchod
Mezi Facebookem a nmeckou vládou se schyluje k otevené válceKomente
Posledn koment: 22.09.2013  04:51
 Datum
Jmno
Tma
 22.09.  04:51 La K.
 20.09.  13:23 janina
 20.09.  13:04 Petr Facebook ano i ne
 20.09.  10:26 Blanka B.
 20.09.  09:00 Von