Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Malá nahlédnutí do rušného ivota našich ps


V ivot kadého lovka jednou nastane as, e se zane ohlíet, vzpomínat na to, co proil a co s ním proívali jeho blízcí. Také jsem se zaala ohlíet, kdy jsem si uvdomila, jak rychle plyne as, a e kdy svoje vzpomínky nezachytím „slovem na papír“ - tedy na bílou stránku wordu v poítai – urit se vytratí v šeru zapomínání. A to bych nechtla, naopak chci se podlit o epizody ze ivota našich ps se všemi, kdo nemli i nemají monost poznat „na vlastní ki“, kolik vzruchu a pekvapení jim me psí kamarád pipravit.


Ped asem na stránkách ST, jste si mohli peíst, jak vysoko mi zvedl hladinu adrenalinu kavkazan Lord anebo o jeho lásce k psí kamarádce yorkšírce Betynce.
Tentokrát pidávám ve tyech pokraováních povídání o našem pasteveckém „pejskovi“ Cyrusovi…

Maru


* * *

CYRUS od Cerhovických skal (2. ást)

 

Za naším domem tehdy teklo dost vody širokým mlýnským náhonem. Za ním je i dnes drátný plot oddlující sousedovic pozemek. Tehdy sousedka ješt chovala slepice a jiné domácí ptactvo. Slepice byly blbé, jak u tak slepice bývají, a kdy se jim to podailo, podlezly pod plotem a šly si hrabat na beh náhonu. Snést nco takového na svém teritoriu, to pesahovalo míru Cyrovy tolerance. Myši? no prosím, ale slepice?!


Cyrovo naštvání konen dosáhlo vrcholu, peváilo strach a dodalo patinou sílu skoku. A slepice mla po ftákách! Nevím, kolik jich pišlo o ivot, ale peí bývalo na behu, jako kdy roztrhnete zhlavec.


Jene vlna vzeptí spravedlivého rozhoení nad slepií drzostí opadla konzumem vetelce a Cyra najednou zjistil, e je jinde, ne byl zvyklý, e ho od milovaných blízkých dlí dva metry šíky vodní hladiny, kterou jako správný pes z náhorních planin vbec nemiloval. A tak tam náš hrdina sedl jako zmoklá slípka a kuel. Párkrát jsem ho vysvobodila, ale bylo to dost nebezpené, zvláš kdy byl náhon práv plný vody. Pak jsem si ekla, e se prost musí nauit skoit i nazpátek a nechala ho kuet. A hele, stailo, kdy vidl, e odcházím na zahradu bez nho! To nemohl nechat jen tak, vdy na zahrad se pece tak pkn lítalo sem tam, a ne jsem za sebou staila zavít bránu, hopl pes náhon a pehnal se kolem m jako tornádo.

 


Poslední slepií píbh se odehrál na dvorku, jestli se tak dá nazvat prostor u domu obestavný hromadami rzných pro stavbu potebných materiál. Sedávali jsme tam na hromad vyskládaných fošen a Cyr s námi. Ke štstí mu stailo poloit si packu na pánovo koleno a zbon na nho zírat. A práv pod tuto hromadu do škvíry sotva deseticentimetrové se ped smrtí ve psí tlam jednou uchýlila další ze sousedovic notn proídlého houfu slepic.


Stalo se to, kdy jsme nebyli doma, a tak se nám pi píchodu naskytl pohled na bsnícího psa, který obíhal štos fošen ze všech dostupných stran a snail se pod n dostat. Hlína od nho lítala jako gejzír a po dvorku se ozývalo zoufalé slepií krákání. Neboaka, hrzou bez sebe, se snaila uniknout hned na jednu, hned na druhou stranu. Nakonec se podailo odvléknout psa dom a snacha Haní vylovila slepici, která u byla skoro v agónii. To bylo poprvé a myslím i naposledy, kdy jsme vidli, e i slepice se umí plazit.


Mli jsme trochu pocit viny za stav nešastné slepice, kdy jsme ji celou vydšenou a rozilen kvokající pes plot pedávali majitelce. Sice jsme byli v duchu i nahlas pesvdeni, e slepice u nás nemla co dlat, ale pesto nás pekvapila reakce sousedky, která prohlásila, e ji Cyrus klidn mohl serat, protoe …„stejn byla blbá“. Ješt svoje prohlášení upesnila líením, jak jí tahle slepice leze na nervy, protoe ji má poád v patách. Ulevilo se nám.


Pokraování ást 3.


Text, ilustrace a fotokolá z archivu Marie Zieglerové

 

* * *


Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 12.09.2013  18:14
 Datum
Jmno
Tma
 12.09.  18:14 Jirka
 12.09.  09:11 Mara
 12.09.  08:47 LenkaP