Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Michal,
ztra Jaronm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Marie Zieglerová: BABIBAJKY (3)


Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...


Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.


Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

Mara


BABIBAJKY
* 3 *


Barevné obálky knih svítící novotou, nezamnitelné aroma tiskaské erni, police nacpané k prasknutí, knihovny ode zdi ke zdi, tisíce píbh, nedocenitelné ivotní zkušenosti… Staí vztáhnout ruku, najít klidné místeko a íst!
Jak pesvdit televizního i poítaového maniaka, e kniha je skuten nejlepší pítel?! Kniha nepotebuje pipojení k ádnému serveru, nedlá si nároky na stále nové a nové antivirové programy, a kdy vypadne proud, spokojí se teba i s baterkou nebo svíkou i louí. A co všechno nám ukáe! Staí uknout na tlaítko fantazie a písmenka se mní v obrazy a vn, slyšíme hlasy i volání kukaky v letním lese… A co všechno nás nauí! Napíklad jak mají Venušanky zacházet s tmi z Marsu, aby v rodin vládl klid a mír. Ovšem nejvánjší argument ve prospch knih je ten, e televizorem ani poítaem nohu stolu nepodloíš.
Auvajs! Nebijte m, to jsem ekla jen na zkoušku, jak moc vám knihy pirostly k srdci.


* * *


Ale no tak, lidi, mjte pece rozum, vdy u není stedovk, nad Ignácem z Loyoly, u dávno roste tráva, tak s tím upalováním jdte do háje! Já dobe vím, e ábelská krása se mi vyhnula na sto hon, take to asi není ten pravý dvod, ale za tu trochu humoru, který vám obas vnutím, si upálení nezaslouím, i kdy se mi teba podaí vás trochu štípnout. Ale to je opravdu ncha, to jenom pevracím látku ze všech stran a taky poasí má svj vliv, no vidíte, jako práv te! Zaplapánbh, e je dneska pod mrakem, mlno a vlhko, ani tomu roští se nechce do plamene. Tak u m nkdo pojte odvázat, já vám za to napíšu njakou pknou babibajku, jo?!


* * *


No, ono se to pkn slíbí, ale h plní. Balonky se tady na m koukají docela zvdav, bh ví, co se jim honí tou barevnou hlavou. Teba se jim stýská po poádné eské pouti, urit by se chtly vznášet lidem nad hlavami a utíkat z ruek mrous tam vysoko a ješt výš, kde by se ztratily mezi lehounkými obláky, anebo by jim stailo být uvázány pkn v houfu u cukráské boudy a lákat mlsálky na zaruen pravý turecký med, od kterého jste zalepeni a za ušima a máte co dlat, abyste utekli dotrným vosám, co si taky chtjí pijít na své.
Nebo se tší na pouovou zábavu? No jo, ale to by nesmla být v tom malém zakoueném sále, kde by se do nich teba mohl strefit njaký ochmelka zapálenou cigaretou. Taková vlahoveerní zahradní slavnost pkn pod korunami rozkvetlých kaštan, to by, myslím, bylo to pravé oechové! Óóó, to by jim z tch vcí dole v šeru šla a hlava kolem… a vám taky, kdybyste vidli co ony . Ale musíte uznat, e mají docela pestrý ivot a lehkou hlaviku. Není to k závidní?!


* * *


Je dokonalý! Pohled na nj lovka pohladí na duši, jeho vn podrádí chuové buky tak siln, e si prost vbec nedovedou pedstavit, jak by mohly dál existovat, ani by ochutnaly! A te to pijde – opatrn utrhneme tu nejvtší, nejkrásnjší, nejzralejší bobuli, vloíme do pusy, jazykem pitiskneme k patru, zaveme oi a pak u jen vychutnáváme… jarní vtík nad vinicemi, istou letní šmolku, slunení ár, rachot blesk za boue a duhu usmíení nebes se zemí.
Je dokonalý i v tekuté podob, kdy v naleštné sklence obdivujeme jeho jiskru, necháme se unášet jeho nezamnitelnou vní, kdy ho válíme na pnebí… ale pozor na nho! Zradí píliš chtivé a íznivé! A ty konce potom… to u je zase jiná kapitola...


* * *


Panovník nepanovník, zuby ho bolí stejn jako posledního ševce i ováka jeho království. A e by byl statenjší ne oni? Taky naped zkoušel pedstírat, e vbec neví o tom nebozezu, co mu rejpá v dásni, taky si po pár probdlých nocích poslal pro bábu koenáku, e to snad spraví její lektvary, a kdy u nemohl myslet ani na státnické vci a v biše mu kruelo hlady, protoe krupicové kaše se král nenají a jak má potom vládnout, navštívil konen královského zubotrha.
A te si to uívá! ádné umrtvení, ádná vysokofrekvenní vodou chlazená vrtaka, ádné pohodlí vypolstrovaného kesla, ádná pohledná sestika! O nem takovém pece neml ani tušení v tom svém trnáctém stedovkém století. To jenom my si takhle “lebedíme“.


***
Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 19.07.2013  13:31
 Datum
Jmno
Tma
 19.07.  13:31 venca
 19.07.  09:28 Mara
 19.07.  07:51 Milan Dubsk Dovtek k pedelmu textu
 19.07.  07:44 Milan Dubsk Obdiv, dk a prosba
 19.07.  05:52 Blanka B.