Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jaká je dnešní mláde?
Taková, jakou jsme ji vychovali!

 

Na zaátek zpráva:

O mentalit a inteligenci eských uivatel facebooku vypovídá, e stránka "Jejich revírem je Kaufland, jejich tempo je vraedné - DCHODCI!", která byla vytvoena 19. bezna 2010, má dodnes 152 930 fanoušk (update 25. 3. 2009 - k dnešnímu dni má skupina u 207 634 len! Jde o jednu z nejvtších eských skupin na Facebooku). Obsah této stránky je plný posmvaného, nenávistn agresivního antigerontismu. Tahle skupina prý nemá za úkol nco ešit, ale pobavit .

Nedá mi, abych pi té píleitosti nevzpomnl na "dokumentární" film eský sen, ve kterém se filmai Remunda s Klusákem také snaí diváky pobavit...

 

Jeden z "fanoušk" skupiny, Honza:
Jejich tempo je sebevraedné. Jejich protivníci jsou vysoké ceny, teenagei a as. Dchodci z Kauflandu nakupují ve dne v noci.

 

Denny Charvátová (389 pátel):
Jsou vzteklí, nervózní, neumj se chovat, roztahujou se, u všeho stojí hodinu, pedbíhají se a kdy jsem za nma stála jen s jednou vcí a spchala na bus, ani m nepustili... mli vozík narvanej k prasknutí. Já ... taková urit nebudu, jsou pro m odstrašující pípad... ale ne všichni. Moje bába by jela pes pl republiky jen proto, e nkde stojí máslo o pár kaek mí ne u ní na ddin. Je hrozná...

 

Další z omladiny si všímá mediální diskuze o "reform" sociálního systému...:
Všechny prachy vyerou oni a my abysme si na dchod spoili...A kdy vidím v televizi, jak jsou nenaraný a ješt jim to nestaí, zvedá se mi aludek.

 

A fanoušek Baníku, podepsaný na profilu jako "Matess von Täubling", má ve svém názoru jasno:
Dchodci jsou nechutná, krutá a nepející paká.

 

Mladí, jak konstatuje uivatelka Facebooku Lucie Tomková:

"je jim v prmru -náct, nic nejsou, nic nemají, nic neumí, tak si alespo kopnou do dchodce."

 

tená mého facebookového profilu, Michal Oadlík (*1988) pomrn kriticky komentuje tuto podivnou skupinu, která nejspíš bude nejvtší skupinou na eském facebooku, a dává i odpov na to, kdo za tak otesnou nenávist dnešních teenager ke starším me:
...pozoruju, e je to jakási móda téhle generace mladých lidí, vysmívat se starým lidem. Ptal jsem se nkolika lidí, jestli se budou smát i sami sob, a zestárnou. Vtšina odpovdla, e nezestárnou, e a jim bude tak 50, tak se zabijou, ne aby z nich nkdy byli dchodci...

 

Tak jsem zvdav, nakolik své plány dodrí, i zda jednou piznají, e byli mladí a blbí. Tyto ei vedou nejastji lidé mezi 13-17ti lety, co je generace, která vede nesmyslný boj se starými lidmi o místa na sezení v MHD. Kdy si to dám dohromady, tak je to zpsobeno tím, e tito mladí nemají naprosto ádnou úctu ke starým lidem.
ím je to zpsobeno? Opt se jich ptám… Odpov? "Sou to starý komouši".


Dnešní protikomunistická propaganda dtem vymývá mozky, a podncuje je k nenávisti ke starým lidem, protoe pro n to jsou ti, kteí tu budovali komunismus, ti, kteí jsou "zblblí" komunistickou propagandou, kteí chtjí opt komunismus, protoe by se rádi váleli v krvi politických vz. Nikoho z nich nenapadne, e ti fanatici, kterým nešlo o myšlenku komunismu, ale kterým šlo o moc, a udlali z komunismu totalitu, tak to nejsou komunisti, to jsou bezpátení parchanti, kteí by kolaborovali s jakýmkoliv reimem. Po sametové revoluci se tito rozutekli do jiných stran, protoe jim bylo jasné, e pod znakou komunismu se k moci ji nedostanou, take by se dalo íci, e vrni komunismu dnes zstali jen ti, kteí opravdu vili, e budují lepší svt pro budoucí generace, a nedlali to pro sebe.

 

Ale propaganda psobí, a psobí siln, take pro mladé je starý lovk=komunista=vrah. Je jim to vtloukáno jak ve škole, tak v médiích, tak jejich rodii (zlodji z privatizace). Povauji to za propagandu souasné doby. Souasný reim, který ztrácí poslední rysy demokracie, si vychovává vlastní mláde, která tuto zemi jednou povede. ím dál více hloupých poad a seriál zaruen odvede pozornost mladých od problém souasného svta, protoe jediné co potebují mladí vdt peci je, e staí lidé jsou komunisti, a e ti jsou špatní.

 

Mám k tomu ješt nco dodávat?

 

Investigativní novináka Jana Lorencová k tomu na Facebooku íká:
Dsivá je u sama skutenost, e taková skupina vbec vznikla. Z potu len mrazí, kam zmizelo to, co bývalo samozejmostí. Úcta ke stáí, soucit s nemohoucími, poteba pomoci chudákovi. Pochopení pro ty, kterým nezbývá, ne hledat zdroj co nejlevnjší obivy, o kvalit si mohou nechat zdát. Kde to ijeme? Co se to s námi stalo?

 

Štpán KotrbaKomente
Posledn koment: 06.04.2013  17:13
 Datum
Jmno
Tma
 06.04.  17:13 Blanka
 06.04.  09:53 Jaroslav
 06.04.  06:39 Duan
 05.04.  20:48 Katka Mno
 05.04.  19:16 Ludmila nzor
 05.04.  15:26 Blanka
 05.04.  13:33 senior S omluvou...
 05.04.  13:29 senior pro sporu asu
 05.04.  13:27 senior Znovu....
 05.04.  13:23 janina
 05.04.  11:39 Inka
 05.04.  10:46 ferbl