Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jan,
ztra Ivan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi budeme popisovat djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat. Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz  Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.

 

Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.


Vzpomínka stará padesát let


Stává se vám nkdy, e nemete spát, a v tch nekonených hodinách si promítáte události ivota? Nkdy i takové tém bezvýznamné, ale tím, e se vcítíte do tehdejší role, máte tu najednou píleitost a monost spatit vci dávno minulé z docela jiného pohledu...


Práv to se mi stalo úpln nedávno.


Kdo mi nedal spát? Naši dva kekové, které jsme s bratrem chovali v dobách našeho dtství. První z nich byla Šotynka, tedy samika keka zlatého. Bydlela v prádelním hrnci. Na akvárium ani na klícku nebyly peníze. Ale neprotestovala proti svému bydlení, dá se íct, e si svj prádelní hrnec docela oblíbila. Protoe je keek zlatý noní zvíátko, bylo pímo nutné poskytnout mu pro jeho zdárný vývoj k probhnutí celou kuchy. A to po celou noc. Ve dne si to Šotynka pkn chrupkala v prádelním hrnci, no a veer, to byla doba vzájemné komunikace. Byla trplivá, nikdy se nesnaila ani v náznaku nás kousnout. A to i v dobách, kdy jsme ji chovali, hladili a hráli si s ní evidentn proti její vli. Na prázdniny jsme jezdili do Brna za babikou. Samozejm i se Šotynkou. Místo pepravky mla k disposici proutný košík s víkem. Cesta Praha-Brno rychlíkem trvala tehdy skoro pt hodin, a takovou trplivost proít v klidu a neinnosti naše zvíátko nemlo. Košík byl prokousaný v miku, a nastal problém… Šotunka se dostala ven a mezi spolucestujícími nastal rozruch. Proti všemu oekávání ale kupé „spolupracovalo“, a cesta ubhla daleko rychleji a píjemnji. Do chytání se zapojili snad všichni - Šotynka šla z ruky do ruky.


Babika byla velice tolerantní a i ona poskytla novému píchozímu svj prádelní hrnec. Náš dda ml zahrádku, a vzpomínám si, jak jsme s tmi nejlepšími úmysly seznamovali našeho keka s pírodou. Na tu chvíli nezapomenu: Najednou bylo zvíátko obalené svtle hndou mazlavou tekutinou – Šotynka toti dostala strachem nesmírný prjem. Tehdy jsem si uvdomila, e zvíe, i tak malé, cítí. A nejen pípadnou bolest nebo hlad. e má rozum, má strach, jsou mu blízké všechny pocity, které máme a zaíváme my. e to není jen milá hraka, kterou je teba sice opatrovat, ale která jedná pouze pudov, jak nás to uili tehdy ve škole. Zjistila jsem, e i zvíátko má duši.


Šotynka doplatila na svou volnost – jednoho veera ji náš táta nechtn piskípnul, kdy zavíral skí. Velmi tce to nesl – hned následující den se v prádelním hrnci nacházel další keek zlatý. To, co se ale tátovi nepodailo, bylo jeho chabé tvrzení, e Šotynka obivla – navíc to byl sameek, který dostal jméno – jak jinak - Šotek. Jeho první noc v prádelním hrnci byla pro nás ráno šokující. Pední paciky ml dokrvava rozedené, jak se snail osvobodit. A po mnoha letech jsem se dovdla, e kruhové vzení je pro kadé zvíe stresující – není tu konec ani zaátek stny. A náš keek to neustál. Nezbylo, ne mu dopát naprostou volnost. Tedy pouze v kuchyni, kde byla podlaha bez koberc. První ráno svého pobytu u nás nebyl k nalezení. A podrobným przkumem kuchyn jsme ho vypátrali: otevel si kídlo dveí skín, a uvelebil se v posledním regálu.


Bylo rozhodnuto. Regál byl vyklizen, vystlán vším potebným a Šotek nasthován. Sám si otevíral a kídlo skín se za ním i samo zavíralo. Novou situaci rodina, a hlavn velice tolerantní maminka, respektovala. Šotek u nebyl tak pítulný, v podstat nás nutil, abychom se ídili jeho páním. Kdy se nechtl chovat, dal nám to najevo. I on nám dával své lekce. Ne, nekousal, ale nutil nás k pochopení, e kdy nechce, je teba ho respektovat. A to i pes naši bezesporu daleko vtší sílu, a tím i potenciální moc. Jeho ivotní pou ukonila návštva našeho ddeka, který zapomnl, e naše zvíátka mají svobodnou vli, a e se tedy v noci potulují tam, kde by je dda neekal….


Tak tyto vzpomínky se mi nkolik hodin honily hlavou, ne se mi podailo konen usnout. Ale eknu vám, byla to hezká rekapitulace…


Alena HouserováKomente
Posledn koment: 03.03.2013  19:31
 Datum
Jmno
Tma
 03.03.  19:31 Ira
 28.02.  13:48 JanaS
 28.02.  12:30 Inka
 28.02.  11:34 janina
 28.02.  10:40 Vendula
 28.02.  08:20 LenkaP
 28.02.  08:02 Petr
 28.02.  07:39 KarlaA