Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kniha o vín jako milostný deník


Jediný náš vinný publicista hodný srovnání s nejlepšími na svt vydal konen svoji první kníku, na které pracoval 64 let. Tedy od svého narození, vím. Zdá se, e autor Hynek Vich se narodil se sklenikou v ruce a po odkojení mlékem u matina prsu pešel hned na mléko starc, ervené víno, které ho uchovává vn mladým.


Svou kníku o 215 stranách – Bordeaux, kde vítr vinohrady škádlí - napsal formou ty píbh, které jsou kostrou velmi tivého a jedinen nadšeného psaní o vín obecn, o Bordeaux specificky. „I to nejhodnotnjší prostedí se nijak neliší od špatného, pokud není obdláváno,“ cituje Vich maršála Sébastiena Vaubana ve slubách krále Ludvíka XIV. Z kníky se dozvíme dvrné poznatky nejen o tajemství vinohrad, lopot na vinici a ve sklep, ale také o kultue stolování a jejich poátcích, o historii vína a jeho vznešeného pití. „Vína severního Médocu voní po lesním ovoci, mají píchu svího vtru a ve vyzrálém vku se chlubí aromatickou notou ernohlavého híbku,“ íká Hynek Vich, „zatímco trochu jinji najdete honosné stavby zámk hlaholících do svta grandióznost svých vín.“ A všechno mezi tím, kouzelné farmáské trhy v pvabných vesnikách, poklidná atmosféra na travnatých i písitých bezích ek Gironde, Garonne a Dordogne, které touto boskou zemí protékají a zavlaují ji.


Dozvíme se, jak Francie ke svým odrdám pišla, pro je Bordeaux ztlesnno strohým Cabernetem Sauvignon a vláným Merlotem, zatímco v Burgundsku kraluje nároný Pinot Noir.


Vich dal ve své práci prostor nkolika protagonistm, vinaským osobnostem, kteí povídali svj unikátní píbh a Vich ho jen zaznamenal v syrové, jedinené podob. Napíklad v prvním píbhu odhaluje pan Wim Welsink, ve svém vyprávní z roku 1720, tajemství pdy a strastiplné odvodování vininích svah, které Vich jen vrn ze starých originál peloil. Je fascinující s Welsinkem sledovat, jak se charakter vína mní, kdy pda s valounky pechází ve štrkovitou a pochvíli v písitou. Duše pdy vstupuje do hrozn. Její skladba ovlivuje konené vyjádení vína.


Druhý píbh je o zrození cabernet, o vínech z moe štrk, o vín Château Haut-Brion neomezené asem, které dosáhlo znané obliby v anglických nejvyšších spoleenských vrstvách ji ped stoletími. Dozrává pomalu a rozván, asem dosahuje výšin netušených a netrpliví ho nikdy nepochopí. Neproekají se k nmu, ekl bych. Takové víno poskytuje stále komplexnjší poitky, pi vhodném skladování se zanou objevovat asi za deset let, a jeho zenit me trvat dalších dvacet, podle roníku. Také o gastronomii v kraji Graves se dozvíme, kde vévodí chutné hovzí. Bazaský skot (iberského pvodu) ije na hustých pastvinách a poté je dokrmován 30 msíc ve chlév; jeho maso je nebývale vláné a šavnaté.


Tetí píbh vypráví o podnebí. To souvisí s vtrem, který vinohrady škádlí. Je to o kouzlu slavného Château d´Yquem, které bez násilí a intrik dobylo svým tekutým zlatem celý vzdlaný svt. „Vládne lidem kouzlem barev, vní a chutí … a k blaenosti. Je to víno imperiální, protoe vynívá nade všemi,“ íká Hynek Vich. Prost si to musíte peíst.


tvrtý a poslední píbh je o lidech, kteí pracují úsilím bez konce k vnému okouzlení. Vína mají duši, a proto bývají náladová. Nkdy vás rozezpívají, jindy zachmuí. Jen vína z Bordeaux jsou jiná, nevyzpytatelná, tajemná. Nutí k pemýšlení. Chceš-li jim porozumt, poznej jejich minulost, ochutnej v pítomnosti. Trpliv ekej na budoucnost. Promluví k tob delikátní vní, podmanivou, moná trochu domýšlivou chutí, ale vdy vzrušující… praví se v knize. Hynek Vich šel za lidmi umlci, kteí víno tvoí, šel hledat podstatu vína v lidech. Tak zaal svoji vnou pou za poznáním. A o všechno se s námi poctiv a estn dlí formou navýsost upímnou a tivou.


Podle Vicha je na eském kniním trhu mnoství publikací o Bordeaux. „Chtl jsem piblíit poznání lidí, kteí se tvorb vína vnují. Nabízím povídání o vinaských usedlostech, která produkují vína kvalitní, v duchu bordeauxské vinaské filozofie. Jsou vynikající, asto u nás sice málo známá, ale cenov dostupná," uvedl.


„Noblesní epikurejství textu vyvolává chu, barvu, vni a strukturu vína, pi jeho proítání jakoby se zastavil as, abyste skonili lapení ve smyslnosti zázraku vína, zasnni se sklenikou v ruce,“ íká Dita Klepková v glose na obálce. Kdybyste chtli íst v ivot jen jednu knihu o vín, doporuil bych tuto.


Kniha je doplnna momentkami Radomíra Mervarta a vynikajícími ilustracemi Milana Hlaváka. Vydavatelství a nakladatelství Press Servis sro ji vytisklo pkn, kvalitn a na dobrém papíe, pevn ji svázalo a opatilo praktickou zálokou, jako se to dlalo díve. Paráda.


Zdenk ReimannKomente
Posledn koment: 20.09.2012  19:32
 Datum
Jmno
Tma
 20.09.  19:32 Zdenek
 20.09.  09:22 Jarmila
 20.09.  08:07 Blanka