Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jan,
ztra Ivan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy, pocity atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto) na info@seniortip.cz  a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna. Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený. Tentokrát je to pohled na pípadný nový sport…


Nová turistická aktivita


Byla nedle a opt byl den teplotn tropický. Odpoledne se to u nedalo vydret a tak jsme vyrazili k vod. Nechtlo se nám nikam daleko. Vltava byla jedin na Slapské pehrad pouitelná. Kde jsou ty asy, kdy jsem byl schopný koupat se pímo v ece. Dnes Vltavská kaskáda pehrad vypouští ze svých nádrí vodu maximáln 10°C teplou celoron. Berounka ta by byla vhodná teplotn, ale v naší blízkosti má vtšinou vody tak po kolena. Vzpomnli jsme si na jez v ernošicích. Vzali auto a vyrazili. Byla to výborná volba, a na astý rachot pejídjících vlak pes elezný most, který je hned vedle jezu. Hloubka nad byla pijatelná. Pohybovala se od pasu po krk. Teplota píjemn, mírn osvující. Zkrátka balzám pro tlo.
Díky teplot se dalo vydret pod hladinou celé hodiny. Slabý proud nad jezem umooval nekonen dlouhé plavání proti proudu, ani byste se vzdálili na dohled od svých vcí na behu. Pi umdlévání se dalo odpoinout stoupnutím na dno a pozorovat okolí. I to bylo oku lahodné. Na levém behu, vdy se uruje podle smru kam voda tee, se dalo vybírat a hodnotit chatiky. Byly rozeseté po celé stráni. Na pravém behu se mono kochat pírodou a ladnými tvary en, pózujících ve stoje i vlee. No paráda.


Upoutal nás ale jeden zajímavý chlapík. Pomalu se posunoval chzí eištm od jezu proti proudu. Ml na sob jen bílý klobouk a snad i plavky, ale ty nebylo vidt. Ped sebou tlail malinkatý lunek, nebo plovací kolo se dnem. Na nm ml batoh pkn naditý. Tak jsme se setkali s novým sportem. Pší vodní turistika proti proudu. Berounka je pro tento sport velmi vhodná, díky své výšce hladiny. V podstat se dá projít celá od soutoku s Vltavou. Neujde se denn tolik kilometr, ale je to „makaka“. Tak by se dala, co já vím, projít i Sázava, Jizera a plno našich krásných íek. Takový turista by mohl odpovídat na otázky, kde jsi byl, odpovdí „Vera sem si prošel Berounku od Lahovic a po ernošice, paráda“. Urit by se tento druh sportu rychle chytil v tropických vedrech a eky by se jen hemily turisty.


Byly by vydávány vodní turistické známky jako samolepky na luny a turistické vodní vizitky do turistických vodních deník. Na nich by byly všechny jezy, splavy a hospdky kolem eky. Byla by vydána turistická mapa schdných ek a v televizi by vysílali zprávy o stavu prchodnosti na našich íkách. A taky „Odznak pšího vodního turisty“ po ujití 20, 50 a 100 km. Jedin snad Svaz rybá by mohl protestovat a taky ochránci pírody se Stranou zelených, bojující za ochranu rzných vodních ivoich doívajících na naší planet. Pak by musela být vydána pravidla pohybu na našich tocích a posílena íní policie. Urit by se našlo ešení i ve vlád a parlamentu. No prosím pán je první „Vodní pší turista“. To máme ale štstí, e jsme ho potkali.


Jene pán to kousek nad námi otoil a stejnou rychlostí postupoval opt po proudu zpt. Jaké bylo naše zklamání, e to není prkopník nového sportu. Pipojily se k nmu dv eny a vynadaly mu, e k nim nedoplaval. Chudák vozil jejich majeteek a ješt za to dostal. Tak svt odplácí!

No ale s tím novým sportem by se mlo nco dlat.

Text a kresba:Vladimír LindnerKomente
Posledn koment: 08.07.2012  13:45
 Datum
Jmno
Tma
 08.07.  13:45 Bobo :-)))
 08.07.  08:40 Hela
 07.07.  08:16 KarlaA
 07.07.  07:27 Blanka
 07.07.  07:15 venca