Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Doubravka,
ztra Ilona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Máte doma malé chlupaté?


Všem, kdo kdy ili nebo ijí s jakýmkoliv chlupatým zvíátkem budou mé ádky urit velmi blízké! Chtla bych se s vámi podlit o záitky, které lovíci, nemající vztah ke zvíátkm neocení, ale ta druhá skupina se bude usmívat a íkat si: Jo, ano, pesn - ješt e v tom nejsem sám!
Kdysi mne vlastnil pejsek. ila jsem s ním tyi roky a myslela si, e bez psa u nikdy nebudu moct ít dál. ivot ale chtl jinak, pejska jsem musela svit svým známým a po pti letech ivota bez oddané duše byla má domácnost obohacena o dalšího tvoreka. Jakého? To se za okamik dozvíte…


Mám syna, který pes svj vk njak ne a ne zakotvit v partnerském vztahu, by bych byla tchyn, jak víno! To si tedy hrd myslím. Syn nemá ádnou viditelnou vadu, není hrbatý, šišlavý, ani úpln blbý. Holku však nemá, a podle vývoje a mého tichého pozorování hned tak mít nebude.


Jeliko krom syna vlastním ješt nemoc, která vyaduje obasné koupele v dubové ke, další tok událostí je pochopitelný - pro mne. Jako vdy, kdy se cokoliv stane, nemá to hladký prbh, nýbr následují události katastrofické, nepravdpodobné a nevysvtlitelné.


Sedla jsem si takhle jednou v lavórku, koukala na telku a tu moje uši zaregistrovaly zvuky. Mj syn se vracel z nutných pochzek (ví bh, jakých.). Slyšela jsem, jak otevírá dvee a šeptá: "Tak poj, no poj, maminka asi bude doma, neboj se, brouku malý, nebu tak vystrašená!" Nastraila jsem uši - tak to tu ješt nebylo! Koho si to proboha vede dom?
Uvdomila jsem si situaci. V pedsíni syn s potencionální nevstou, já, nepíliš vábn piodna sedíc v lavoru - docela neestetický a dost degradující pohled!
Kdy u se oba blíili ke dveím obýváku, vydšen jsem chtla vstát a aspo trošku zestetizovat svj zevnjšek. Aspo aby mne nezastihli v té potupné lázni! Njak jsem pozapomnla, e mé pozadí je v oné nádob sice pohodln, nicmén napevno vsazeno. Rychlým pohybem vzhru šla nahoru nejen má prdélka, ale také lavor s dubovou krou. Prost - pilepilo se to na mne a odlepilo a v moment, kdy jsem stála. S obrovským rámusem upadlo umyvadlo od mého zadeku na zem, hndá tekutina se rozšplíchla dokola. Já stála jako tele s vyhrnutou košilkou, od pasu nahá, s vyteštnýma oima, neschopna slova.


Dvee se pootevely a mj milovaný syn pravil:
"Maminko, pivedl jsem si dom koku.!"
Veškeré vnitnosti se mi stáhly do malého tvereku. Pan doktor by ml radost. Nebyla to ale dubová kra, která zpsobila smrsknutí všech vnitností na minimum, byl to ds a hrza z nastávajícího okamiku seznámení. Ve zcela nepijatelné pozici jsem elila prvnímu setkání s potencionální snachou a bylo mi do breku!
Pohled jsem odevzdan upela do výše synových ramen, oekávaje krásnou blondýneku, která mne na stará kolena bude opeovávat a vozit na vozíku.
Njak se m asi bála, chudra, zstala v pozadí a pede mnou se objevil jen rozesmátý a šastný obliej mého syna. Tak se tváí pouze mu-samec, který ulovil svou ob!
Oblévala mne hrza a pot! Tak a kvli mn se synek ani neoení! Kdy uvidí svou nastávající tchyni TAKHLE, musí nutn prchat pry v domnní, e tato rodina nebude zcela normální!
Potomek, u trénován mými léebnými veerními krami se nepozastavil nad mou poniující situací, vesele vkroil dovnit a za ním se vplíila koika. tynohá! Nebohá, hladová, vystrašená. Okamit jsem zakiela:
"To zvíe musí z domu!"
Odjakiva jsem ke kokám njak netíhla, snad díky mému dtství, kdy koky byly nco méncenného, toulajícího se a neustále se rozmnoujícího. Prý falešný, nevdný tvor.


Koika na m vykulila dv zoufalá oika - ale já jsem tvrd stála na svém! Pedstava, e mi skáe koií píslušník po záclonách, zasmradává byt, vyaduje péi a ty výdaje!
NIKDY, prohlásila jsem rezolutn. Oima kotte a oima syna jsem však byla pemluvena, e dostane alespo nco k sndku ne ji optovn vrátíme ulici. Dostala misku mléka. Její nesmírn vdný pohled vidím dodnes. Vdoma si toho, e ím déle bude v byt, tím tší bude se jí "zbavit" jsem naídila synovi, a ji odnese ven. Okamit!
Odnesl - celkem ptkrát! Kdy po páté se za dvemi opt ozval nesmlý, zoufalý hlásek koiky, vzdala jsem to s tím, e ji tedy pes noc necháme u nás a ráno, a pjdu do práce, ji vezmu sebou a nechám venku. Osudové rozhodnutí!


Ráno jsem ji nemohla najít. Tušila co jí chystám za osud a prost se nkam zašila. Zbývalo pt minut do mého nutného odchodu za výdlkem. Zpod kesla vykoukla hlavika, oika, která íkala - prosím nech si mne, já budu hodná. A já, povaha slabá, jsem odešla do práce a kot nechala doma. Hodná? e mi u tenkrát lhala jsem zjistila posléze.


Od té doby zaalo souití mé, mého syna a koiky v jednom panelákovém byt.
Nyní u pemýšlím, e musím pepsat cedulku na zvonku. Ne já, ale ONA je majitelkou bytu, která rozhoduje o všem, podle ní se ídí denní i noní reim, pestavuje nábytek, vybírá kvtiny, likviduje ozdbky v byt.
Miláek mj zlatý, chlupaté potšeníko! Miluji tu potvoru nevdnou mnohem víc ne kdysi svého psa. Nepochopitelné?


Dagmar JarošováKomente
Posledn koment: 17.10.2011  16:49
 Datum
Jmno
Tma
 17.10.  16:49 Vladana
 17.10.  11:35 JindraV
 16.10.  07:45 Agin
 15.10.  20:38 Jola pro Agin :-)
 15.10.  08:21 Agin
 14.10.  20:45 Jola
 14.10.  19:51 Vesuvanka autorce a Agin
 14.10.  12:40 ferbl
 14.10.  12:14 Agin Jet nco o kokch a osudu....
 13.10.  23:21 Bibi
 13.10.  17:55 Dixi
 13.10.  16:50 LenkaP
 13.10.  15:35 Alena
 13.10.  13:53 vomod
 13.10.  13:40 imraL
 13.10.  13:30 Ira
 13.10.  12:30 ZdekaT.
 13.10.  10:42 kmet Z vlastn
 13.10.  08:38 hera
 13.10.  06:45 Bobo :-)))