Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chodci v soumraku – kniha dvrná a blízká


„Nejvíc mrzne v mých vzpomínkách, v nich je taky nejdusnjší léto, nejvíc v nich voní voda z eky a nejjasnji v nich svítí hvzdy. V nich je všechno nejvíc a v nejistší a nejpronikavjší podob: láska, zklamání, beznadj, touha.“


Kdy dojdete pi etb nové kníky Václava Chytila Chodci v soumraku (Tilia, Šenov u Ostravy 2011) k tmto vtám, budete se u s textem cht necht louit. Ješt vám zbude devítistránkové postskriptum a pak knihu zavete s tím, e se k textu urit vrátíte. A hned úvodem poznamenejme, e v nm autor jakoby neperušen pokrauje v intencích toho nejlepšího z knih pedchozích – povídkových sbírek Holoubek (1981) a Faraón v deset veer (1984).


Je zejmé, e rukopis zrál dlouho; ne náhodou se setkáme se jménem jedné z hlavních postav nové knihy v povídce Poldíek (Faraón v deset veer), vypravovu maminku potkáme v jedinené povídce Holoubek ve stejnojmenné prvotin. A pravdpodobn bychom nebyli daleko od pravdy, kdybychom si mysleli na stejného vyprave. Také stejná krajina prochází všemi temi kníkami – je jí ves na Ostravsku, kterou protéká Lucina. Nad lesem se ernají siluety dvou tních ví a za humny vyrstá nové hornické sídlišt.

 

Vypravování zaíná v první polovin padesátých let na schdkách domku v lipové aleji postaveného prarodii ješt ped mnovou reformou v tiapadesátém. Vypravem je, eeno s babikou, chytrý kluk, který poád te všelijaké kníky. Víme, e je mu dvanáct, známe chlapcovo celé jméno i nejbliší píbuzenstvo – otce, matku, mladšího bratra, tetu, strýce a jeho manelku, ale stedobodem celého dní jsou babika a ddeek, rodie jeho matky. Ped otcem se „otevírala politická kariéra, take jediný z nás vdl, co chce. Jeho se otázky po smyslu lidské existence netýkaly, dokonce ho rozilovaly“. Kdy se ho chlapec jednou zeptá, ím jsme na svt potební a kvli emu tu jsme, jednou provdy ho odbude. Chlapec, který vyrstá u tety a poté u babiky a ddeka, má postupn stále silnjší pocit, e se stává „neviditelným díttem“ svých rodi, dokonce „ím dál neviditelnjším“. Pese všecko však má zato, e „ml hezké dtství“.Text vypravování plyne naprosto samozejm a jakoby nevzrušiv, ale je to jen zdání. Jsme svdky ivota plného dramatických, ba pímo zlomových okamik, kdy v popedí je pedevším postava babiky a ddeka, kteí tou samozejmostí, jakou ili svj ivot, do nho chlapec neodmysliteln patil, sehráli v jeho ivot prazákladní lidskou roli.

 

Rukopis, tak symptomaticky ukotvený v dvrn poznané krajin, kde sociální sloení obyvatel zahrnuje pestrou mozaiku horník, zemdlc, emeslník, obchodník, jak tomu v té dob na širším Ostravsku bylo, kde významné postavení mají doktor, uitel i fará, je barevný také svými jazykovými prostedky. Významné djové opodstatnní má zde náeí, je zde doslova charakterizaním prvkem; otec, pocházející z rázovité moravské oblasti, ve spojitosti se svou postupující politickou kariérou zaíná vsouvat do své ei náeové výrazy, co chlapec pociuje jako podbízivé. Dramaticky vypjaté místo je slovn vyjádeno práv náeím a dochází k tragickému nedorozumní.


„Pouívám slov, ale nejde mi o slova. Neznám prost lepší zpsob, jak se potkat se svými blízkými a sám se sebou, jak zjistit, kdo vlastn jsem, “ píše Václav Chytil. Chodci v soumraku jsou knihou dvrnou a vnímavému tenái bude svou samozejmou bezprostedností neobyejn blízká. Protoe i pro mnohé z nás platí , e
„…vzpomínání patí ke mn jako ruce a nohy. Díky nmu jsem schopen skonit jeden den a zaít druhý.“


Kniha jedinená, nehalasný hold lovin.

 

Karel Vjtek


ad foto:
Autorkou obálky je Štpánka BlovskáKomente
Posledn koment: 14.05.2012  17:09
 Datum
Jmno
Tma
 14.05.  17:09 Oto Hork
 21.09.  16:29 Blanka
 21.09.  15:10 ferbl
 21.09.  07:15 VlastaV