Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se budeme snait zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi budeme popisovat djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat. Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz  Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.

Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.


Jednoduché asy mého mládí


Patím mezi ty díve narozené. Naprosto nechápu dnešní dobu, ve které lidé na sebe u nemluví, ale posílají si esemesky, chodí po ulici s vyteštným zrakem a mobilem u ucha, bez auta neuiní kroku, mávají kolem sebe njakými vysvdeními, aby ukázali jak jsou vzdlaní. Vtšinu asu vnují vyplování njakých úedních tiskopis, nechtjí nikoho uznat za autoritu, respektovat njaká pravidla atd…


To za mého mládí byl ivot naprosto jednoduchý. Kdy jsme zaal v roce 1932 chodit do první tídy cviné školy pi uitelském ústavu v Kromíi byly hranice etického chování zcela jiné. Nebylo teba studovat tlustospisy filosof, ale poslouchat uitele, jinak nás „zmydlil“ rákoskou. Také pozdji, kdy jsem chodil do obecné školy v Ostrav – Vítkovicích byly vztahy jednoduché – nemáš domácí úkol – ti rány rákoskou! Nemáš ani tu verejší úlohu? Devt ran rákoskou! A kupodivu v dosplém vku i od tch nejvtších rozpustilc jsme slyšel: jó uitel Zikmund, ten ze mne udlal lovka! Do stejné tídy se mnou chodil i pozdjší redaktor a hudební skladatel Miroslav Klega a dramatik Oldich Dank – oba jsou u po smrti.


Na stení škole po roce 1937 jsem se setkal s vynálezcem „dvojfacek“ profesorem Hoškem. Pi facce jednostranné lze vykloubit elist, avšak pi facce z obou stran zstane elist na míst. Plácne-li dnes uitelka njakého nezbedu po zadku pravítkem, jsou toho plné noviny a uitelku vyhodí ze školy.


Také vyplování tiskopis bývalo jednoduché. Rodinné piznání k dani z píjmu jsem dokázal vyplnit sám jako ák 3. tídy obecné školy. Dnes jsou s tím problémy i u vysokoškolsky vzdlaných úetních.


V ticátých letech nebylo teba kolem sebe mávat vysvdeními, kadý znal slogan tehdejší Masarykovy ligy proti tuberkulóze:

“Nevzdlance poznáš rázem, bezohledn plivá na zem“.

Ovšem, i tehdy byli zlomyslníci jako jsou dnes hackei, sprejei a vandalové a ti zase vymyslili:

"Vzdlanec se tomu vyhne na stnu i na strop plivn“.

Take pouhým sledováním odplivování bylo mono urit vzdlance. Testování bylo ztíeno tím, e ve školních tídách a veejných místnostech bývala v rohu plivátka a testovanou osobu bylo nutno vylákat do místností, kde plivátka nebyla.


Telefon kdysi nebývalo tolik jako dnes. Teba Ostrava mla jen tymístná telefonní ísla. Lidé si nadávali a uráeli se z oí do oí, z eho stejn jako dnes bohatli advokáti, jen sumy neinkasovali milionové.


Ješt jednodušší to muselo být za vlády pruského krále Bedicha II. Velikého (vládnul v letech 1740-1786). Ten prohlásil: Se svými poddanými jsem uzavel oboustrann výhodnou smlouvu: „Oni si mohou íkat co chtjí a já mohu dlat co se mi líbí“.


Radomír PituchaKomente
Posledn koment: 07.10.2011  05:42
 Datum
Jmno
Tma
 07.10.  05:42 pepa pro Mirka
 06.10.  22:26 Mirek Blanka
 06.10.  19:03 Blanka
 06.10.  13:00 Mirek
 06.10.  10:31 ferbl
 06.10.  09:36 janina
 06.10.  09:13 Blanka