Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vzpomínky na prarodie

 

Myslím, e jsem mla velké štstí, protoe si pamatuji na prarodie jak z matiny, tak z otcovy strany. A navíc, všichni jsme bydleli v centru msta velmi blízko od sebe, piblin ve vzdálenosti deseti minut pší chze. Pesto jsem astji byla s prarodii matky, speciáln s babikou. Ta se vracela z práce o nco díve ne dda a kadý den se cestou dom na nás pišla podívat.

 

S obma, s babikou a ddou jsme na jae a na podzim trávili nedle na naší chat. Dda byl velice klidný lovk, nepamatuji si, e by si se mnou a se sestrou hrál, ale pamatuji si dost podrobn, jak sám hrával karty, vlastn jak si vykládal pasians. Moc si ho nepamatuji protoe jsem byla docela malá, kdy umel. Od té doby k nám babika chodila opt kadý podveer, ale vdy se u nás zdrela o hodn déle. Vdy se nás zeptala, zda máme hotové úkoly, ale hlavn, zda jsme cviily na klavír. Babika v dtství hrávala na housle a pozdji se svým bratrem hrála v orchestru. Nebylo to jejich zamstnání, hráli pro zábavu, ale setkávali se se stejn zaloenými lidmi. Hudba je pivádla k pkným záitkm. Proto stejné vzdlání dopávala i své dcei a dbala na to, aby se dostalo i nám. Byla klidná, laskavá, velmi hodná a bylo s ní veselo. Na rozdíl od ddy se doila vysokého vku v pomrn dobrém zdraví a hlavn byla schopna se o sebe postarat. Krom denních návštv a spolen strávených víkendu nám opravdu dlala „babiku“ bhem letních prázdnin. Umla ty nejlepší borvkové knedlíky a houbovou polévku, naše oblíbené prázdninové jídlo. Nikdy po nás nekiela, nic nám nezakazovala a pesto jsme ji poslouchaly. Asi byla opravdu moc hodná, protoe i moje dti tuto „babiku“ milovaly.

 

Pestoe rodie mého otce bydleli stejn blízko, nevídali jsme je tak asto. A myslím si, e všechno bylo naopak. My vnuky jsme chodily navštvovat své prarodie. Spolen s našimi sestenicemi jsme oslavovaly všechny narozeniny a s rodii jsme je navštvovaly o všech svátcích. Delší spolen strávená období byl jejich “dohled“ nad námi o prázdninách. Dda byl velmi písný a mn se zdál poád zamraený. Ale na fotkách z mládí, byl opravdový fešák. Byl vysoký, štíhlý, s tmavými vlnitými vlasy a s krásným úsmvem. Ten jsem ve skutenosti neznala. Mla jsem dojem, e se na nás poád zlobí. Ale babika byla veselá, oproti ddovi byla malá a kulaouká. Hrávala s námi „love nezlob se“ a jiné stolní prázdninové hry. Ale hlavn mírnila ddovo zamraení.

 

Ráda na své prarodie vzpomínám a jsou to píjemné vzpomínky. Ale „babika“ je v mých vzpomínkách nejastji a nejivji.

Sylva urdováKomente
Posledn koment: 05.05.2011  15:22
 Datum
Jmno
Tma
 05.05.  15:22 HanaP
 05.05.  14:46 LenkaP
 05.05.  12:56 Jan