Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

Statistika



Podporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jedna nná PPS


Njaká moudrá bytost vytvoila krásnou prezentaci. Patí jí podkování za upímné vyznání.
Protoe se mi líbilo natolik, opsala jsem texty uvedené u fotografií:

 
Kadý den jsme trochu starší.

Poprvé v ivot jsem zjistil, e u se nemohu poítat mezi nejmladší.

Ach ne, já nemluvím o svém tle…. I kdy… Pokud se nkdy podívám do zrcadla, mohl bych upadat do zoufalství.

Vrásky na oblieji, jizvy na tle, bicho, které roste kadý rok! Ach, rychle zpátky, není dvod zstat stát v slzách ped zrcadlem. Protoe nyní mám fantastické kamarády, tichý a klidný ivot, dobré vzpomínky z minulosti.

 

Nikdy bych nemnil všechny šedivé vlasy ani nic jiného pro ploché bicho…

Dnes jsem svj nejlepší pítel a ten mi íká, e on nikdy nebo tém nikdy by nic na svém tle nemnil.
 

Nebudu truchlit víc, kdy jsem jedl píliš mnoho dobrot, a mi byla postel malá, nebo jsem si koupil nco, co pravdpodobn nikdy nepouiji.

 

Dovolím si as od asu chovat se jen tak, jak se mi líbí, tváit se na svt tak, jak to cítím, prosím!

 

Mnoho z mých pátel zemelo mladých, nikdy nepoznali svobodu, kterou vk s sebou pináší…

Upímn eeno: koho zajímá, kdy si tu do rána nebo se dívám na televizi a pak mu do 12 hodin spát… Ano, zpívám si ve svém dom staré písniky z minulosti… Ano, mu jít na procházku do parku…, i kdy…

Mladí se na m dívají trochu sarkasticky a s utajovaným úsmvem… I oni budou jednou staí.

 

A kdo mi me zakázat dobré vzpomínky a zapomenout na zamraené dny?
I bolestné chvíle byly v mém ivot! Jak asto se mi zlomilo srdce, kdy jsem vidl nkoho z mých blízkých trpt  nebo dokonce musel odejít. Ale bolest mi dala sílu ukázat více soucitu a sympatie k ostatním lidem.

 

Cítím se radji mezi staršími, šedé vlasy, vrásky, jizvy pak neznamenají nic.

 

Mnoho lidí je oddleno od ivota, ani by se kdy srden zasmáli… a pocítili štstí, radosti ve stáí!

 

Dnes mohu íci ANO nebo Ne.  Rozhoduji o tom sám!  Dnes mohu ít pozitivn, budovat si svoje štstí!

 

Kadé ráno si mohu vybrat: pamatovat si problémy a hoké hodiny minulosti nebo být vdný za kadý krásný okamik, který je mi dán ješt dnes. Nkdy dochází k recidiv.

Jsem si rovn vdom, e mé pravomoci ubývají, nkteré vci v mém tle nepracují tak dokonale jako vdy. Co mám dlat dál? Je to snadné! Spoléhat na to, co jinak funguje dobe v mém tle!

Nebudu ít navdy na zemi - dostatený dvod, abych neztrácel as pláem a nákem nebo muil se vcmi, které nemohu zmnit. A ít neustále ve strachu z nového zklamání?

 

Stáí je bankovní úet:

Mete pouze získat to, co máte uloeno. Proto moje rada. Sbírejte hodn štstí ve svých vzpomínkách a kdy chcete být štasten, pak...

Osvobozujte svá srdce od všech nenávistí, svobodnou mysl od všech starostí.
Prost jednoduše, dej, co meš.


Oekávejte s láskou svého bliního! A nezapome ve vku mnohem mén jeho hodnotu, ale hodn bude cenným ve tvých oích. Teprve pak budete moci svj vk ocenit jako dárek vdní.
V tomto smyslu - všechno nejlepší a sbohem....

 

Autor neznámý…

Chcete-li poslat PPS napište si o ní ZDE


Mgr. Eva Lipinová
  http://duhovaposelstvi.blog.cz

 



Komente
Posledn koment: 09.02.2011  05:51
 Datum
Jmno
Tma
 09.02.  05:51 Bobo :-)))
 08.02.  19:20 Ira *****
 08.02.  16:42 Dixi
 08.02.  14:45 Gabi-florka
 08.02.  13:34 janina
 08.02.  12:44 Lenka
 08.02.  09:08 vomod
 08.02.  07:55 venca
 08.02.  07:28 KarlaA