Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilona,
ztra Bla.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tatnkoviny (3)

 

Stejn tajemno, jako s cukrovm, pchala maminka s vnonmi drky. Tajila je, jako bychom vdy byli nesmrn pekvapeni, coe to ten jiek zase pinesl? "Ponoky!", jsal pravideln tatnek. My se sestrou jsme se radovaly povinn tak, i kdy drky byly zcela pedvdateln. Nejhor doba nastala, kdy se nm pehouplo dvanct let, a maminka usoudila, e jest teba zat poizovat vbavy. Kad balk, kter byl vt, ne krabika od zpalek ve mn vyvolvala zden a touhu se ukrt. Ono se rozplvat nad povleenm a runky, kdy je vm 12 a 17 let dalo dost diny.

Ale jeliko maminka se vdy vznamn usmvala, kdy pithla jakkoliv balk, budilo to v ns pochopiteln zvdavost. Nepla jsem si bt okovna u stromku, chtla jsem bt okovna a hlavn pipravena pedem.

Jene velitelka celho naeho rodinnho drustva mla fgl. dn tajn schovvaky! Uzamkla vechny drky do byteln skn z tictch let, a kl uschovala u sebe. Na svm tle ho nosila a do chvle, kdy jeek zcela nepozorovan pemstil drky ze skn pod stromeek.

Takto poniujc zpsob byl prav spout tatnkovy a m fantazie. Jak se dostat k drkm, kdy kl vyrobit ani zakoupit mon nebylo?

Dost pemlen nm to dalo! Se zvyujcm se datem, a zvyujcm se mnohovznamnm pohledem tatnkovy manelky a m matky jsme znervznli.

Byl to prvn rok, kdy maminka prohldla vechny nae kulirny, a zjistila, e ped nmi neukryje prost nic. Ani tu zpalkovou krabiku. ( nato tak cchy!) Proto vymyslela tento belsk pln, ale podcenila ns!

Jednoho dne tatnek pravil:

"Holka, mme dv hodiny asu, dme se do toho!".

Neptala jsem se, do eho, bylo to jasn. Pekonvn mamininch nstrah, skok a past se stalo nam konkem.

Spolen s tatnkem jsme odstavili sk. Kdy se uklzelo, nebo bylo teba odstavit tk nbytek, tatnek stnal pod jhem "heksnsu". Tento den vak byl zcela fit.

Zadn st skn se tvila veskrze neptelsky. Poctiv emesln prce! Tisce roubk! Co pt centimetr jeden! Zcela mistrn a precizn vyroben sk dvala najevo, e je tentokrt na stran maminky.

Bez jedinho vzdechu i vitky se tatnek jal dla.

roubovek uchopil sve do ruky, j s krabikou, aby se nhodou dn neztratil ( a abych byla spoluvink) jsem stla vedle. roubek po roubeku. Malikat byly, a zdlo se, e jich neubv!

"Kdy se ruka k ruce vine, tak se dlo poda!", pobrukoval tatnek, a rouboval a rouboval. Konen jsme tu desku odlouili od zbytku skn. Uvnit ns ekalo velik pekvapen!

Nkolikery ponoky, barvy hnd, a cchy - troje! barvy bl. Byly tam tak papue, ale ty asi byly pro babiku - doufala jsem! Byly to prav kostkovan, s kovovou pezkou. "Tak, a te abych trnula, zda nejsou pro mne!", nedovedla jsem se pln radovat z dla.

Optovn zabalen drk bylo rychl, a hlavn probhalo v tichosti. Zaroubovn roubk zpt u nedoprovzelo tatnkovo zpvn. oupli jsme sk nazptek, a rozeli se do odlehlch kout naeho bytu.

Vbec jsem se netila na drky! Jak j jen zahraji radost nad kostkovanmi papuemi! V duchu jsem se pipravovala na nejhor.

Tento rok ale zvtzila maminka, a to na cel e!

Vyhrla na vkladn knku, a nakoupila opravdu krsn a hlavn netradin drky! Vm, e jsem dostala krsn upan, po kterm jsem touila, tatnek holic strojek .

Pokukovali jsme s tatnkem po sob, a neznateln krili rameny. Bylo nm to divn! Vdy inspekci jsme provdli ped dvma dny! Za tak krtkou dobu, a jet v dob socialismu prost nebylo v lidskch silch sehnat takov drky!

Zeptat jsme se nemohli, tm bychom se  proflkli. Trpli jsme. Oba! Takov potupa. Tolik nmahy! J zcela profesionln pipraven sehrt roli pekvapenho nad blm povleenm jsem byla  pekvapena opravdu tak, e jsem se nezmohla ani na "dkuji".

A nkdy v lt jsme to zjistili. Dky sousedce, kter vdy vechno vdla, a o vem a o vech vechno zjistila. Tentokrt to ale nebyla jej siln poteba shromaovn informac, ale pouh fakt, e maminka u n ukryla vechny drky, kter vyzvedla tsn ped vee.

Maminka vedla jedna nula.

Jeden set jsme prohrli! Ale u se rsovaly dal!

 

Dagmar JaroovKomente
 
 Datum
Jmno
Tma