Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilona,
ztra Bla.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála pozitivního myšlení
 
Kdy jsem se ped 15ti lety nasthovala na naše malé sídlišt, neznala jsem nikoho. Netušila jsem, kdo bydlí v mém okolí, dom i na mém poschodí. Zaala jsem jezdit ráno do práce vdy stejným autobusem. asem jsem od vidní znala všechny cestující, dokonce jsme u mli jakýsi zasedací poádek. Protoe jsem po ránu velice nerudný a málomluvný lovk, byla jsem ráda, e na mne nikdo nemluví, nikdo se neptá, jak jsem se vyspala, ani jak se mám.
Mla jsem as se pomalu probudit, a po ase dokonce pozorovat lidiky kolem mne. Hrála jsem hru – Kdo je kdo. Sama jsem si podle obleení, výrazu tváe, chování a jiných znak urovala, kdo je asi ím, co dlá, jakou má rodinu, má-li doma njaké zvíátko, má-li dti, je-li spokojený se ivotem, nebo se mu nedaí.
Bylo zajímavé, jak se nkteí lidé v prbhu asu mnili. Z nkdejšího morouse se bhem pár týdn stal usmvavý a milý lovk. Kdysi roztomilá starší osbka zaala bez njaké dvodu nadávat na všechno a všechny kolem sebe, sotva pistoupila mezi nás. U její výraz nikoho nenechal na pochybách, e pijít jí do rány, byl by to masakr.
asem jsem se seznamovala s lidmi - v obchod, ve výtahu, na chodníku, pi venení pejska. Pomalu jsem odhalovala jejich „tajemství bytí“, a srovnávala se svou pedstavou o nich. Najednou jsem zjišovala, e moje fantazie vbec nebyla daleko od pravdy. Lidé, kteí na mne psobili jako revizoi ve výslub, vymahatelé dluh, bývalí kádrováci i socialistití esenbáci byli ve skutenosti lidé nešastní, s problémem, a u skuteným, nebo vymyšleným. Naopak lidé usmvaví a milí byli lidé spokojení nejen s ivotem, ale také sami se sebou, nehledali malicherné chyby na svých bliních, byli tolerantní a empatití.
Další objev jsem uinila, kdy jsem si svou soukromou detektivní práci rozšíila na vk mých spolucestujících. Hádala jsem, komu kolik je asi let.
Ano, cestou do práce jsem dlala práci psychologa amatéra, a posléze srovnávala svá pozorování se skuteností.
Co mohu bezpen potvrdit po létech „samovýzkumu“?
Lidikové, kteí bývají dobe naladni, dívají se na svt z té veselejší stránky, hledají, a tém vdy najdou na všem i pozitivum vypadají o nkolik – a nkdy o hodn nkolik! – let mladší! Jejich optimistická tvá nenese známky ztuhlého svalstva, potlaované zlosti, nenávisti, závisti. Oi jim jiskí, vyzaují  nepojmenovatelný zdroj dobré nálady. Ráda se s takovými lidmi potkávám, ráda se na n dívám, a ráda je poznávám.
Naopak – vyhýbám se instinktivn lidem, kteí mají zamraený výraz, koutky úst svšené dol, drení tla ztrnulé a keovité – znamení „naštvanosti“ a nespokojenosti. Jeden aby zapochyboval, zda práv on není píinou, a nevím jak vy, já takovému lovku jdu radši z cesty. Jejich škarohlídství se podepíše nejdív na jejich duši, a pak velmi rychle i na tvái. Na celém jeho já!
A víte, co z toho všeho jsem vyvodila? e mn práv tchto lidí je hodn líto! Neznají prostou radost ze ivota, neumjí se radovat ze zdánlivých  malikostí, jako je svítící sluníko, rozkvetlý balkon nebo vn peen z kuchyn.
Sname se vidt svt z té lepší stránky. Svt a lidé v nm nikdy nebyli, nejsou a nebudou bez chyb a kaz. Vdycky, od samého stvoení svta, bylo a bude kolem nás bezpráví, zlo, bezmocnost a smutek. Problémy máme kadý, nkdo vtší, nkdo ješt vtší – a v ivot se to s námi nkdy pkn houpe. Je ale zbytené, abychom ke všem nedokonalostem svta pidávali ješt svou  troškou do mlýna a dali šanci všemu nedobrému, aby mlo navrch.
I kdy se u polovina národa usmje pi naráce typu „Dobro a láska zvítzí nad zlem a nenávistí“, i „Bume na sebe hodní“, jsem pesvdena, e to nejsou prázdná a smšná slova.
Myslíte, e mám pravdu?
Dagmar Jarošová
 


Komente
Posledn koment: 28.04.2005  08:20
 Datum
Jmno
Tma
 28.04.  08:20 Vlastimil Nenakat
 28.04.  08:11 Vlastimil Nenakat
 27.04.  20:55 Karla I. pozitivn mylen
 27.04.  20:35 Frantiek Habanec Chvla pozitivnho mylen
 27.04.  20:26 Ludk asi
 27.04.  20:21 Janina jo