Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ne vdy platí „kdy se chce, tak to jde“...


Nemohla jsem se dokat setkání s rodinou mého syna, která ije v USA. U uplynul rok od našeho posledního setkání, které se uskutenilo v Itálií. Tam jsem vidla svou tyletou vnuku po dvou letech a tém roního vnuka jsem vidla úpln poprvé. Tedy nepoítaje velké mnoství fotek. Ten rok byl dlouhý. A dti se hodn zmnily. V tomto vku se kadý den stane njaká zmna, kterou lze vidt a pojmenovat. Za rok to byl obrovský souhrn zmn. Ty vizuální jsem vidla prbn na fotkách a musím íct, e se mi ty zmny líbily.


Odhodlána nauit za dobu mého pobytu vnouata naše národní písn a dtské íkanky, zásobila jsem se odbornou literaturou z mateských škol a navíc jsme do kufru zabalila to nejlepší z dtské literatury, kterou nabízejí naše knihkupectví. To vše po pedchozím rozhovoru se synem, který mi vyjmenoval všechny eské knihy, které ji v jejich domácnosti jsou. A dostala jsem rozkaz: hlavn ádného KRTEKA, je tu pekrtekováno!


Opravdu mají doma pehršel eských íkanek, básniek a pohádek. Taky kazety, CD, DVD. Jen jedno schází. „AS“.
Kdy to všechno peíst, kdy: ráno se spchá do školky, v podveer, kdy se všichni vrací dom, si dti hrají a rodie chystají veei, po veei se te, ale anglicky, lépe eeno se vnuka v pti letech za rok nauila íst anglicky. A po koupání musí být pohádka na dobrou noc. To tatínek nkdy te eskou pohádku, ale tu musí vysvtlovat. Pestoe na dti mluví esky, nemá šanci dti nauit plynule mluvit, protoe anglitina ze 4/5 pevauje. Ve školce, doma s maminkou, ve všech zájmových kroucích a v neposlední ad je plný byt anglicky mluvících hraek.


Mé opakované rázné pokusy o výuku eské písniky byly ješt ráznji zastaveny mou energickou vnukou, nebo v ádné písni nevystupovala princezna, kterou práv hodlala pohybov ztvárnit patin odna do vyazené záclony. Holka modrooká, její oblíbená, kterou jí tatínek zaal zpívat hned, kdy na nho otevela ty svoje modré oi, ji pímo nabádá, a nesedává u potoka, co iní. Ale ta píse je více o tom potoku ne o té holce. A doslova. Ona nesedává, ona toti chvílí neposedí. Ale s eštinou to bylo opravdu tké. A s anglitinou taky. Tedy s tou moji pro ni.


Vnouek byl astji v mé péi, protoe byl v dob mé návštvy dost nachlazený a proto nechodil do jesliek. Teprve zaíná mluvit a asi proto to má tak njak nastejno: eština=anglitina. Reaguje na ob ei, v mém pípad jen na eštinu, u písniek pozorn poslouchal, nejvíce se mu líbila – „Já do lesa nepojedu“. K k jeho projevu ale v eštin nedošlo. Nedošlo ani k projevu v anglitin. Na rozdíl od své sestry je to klidné dít. Sedává v kout, prohlíí si kníky, trpliv skládá kostky a puzzle, ale nejradji vozí koárek. A opravdu rád se mazlí.


A zkuste v tomto pípad, e se sotva domluvíte a navíc nevíte, zda je vám rozumno, nco pedávat z generace na generaci. Snaila jsem se, ale asi jsem nepedala.

Moná vnouata poznala, jaká je eská kuchyn, protoe jim moc chutnala, moná si budou pamatovat, e babika umí házet balonem a snaí se je nauit ho chytat, moná si nkdy vzpomenou, e je uila jezdit na kole, e s nimi skákala do velkých vln, kdy jsme byli na dovolené u oceánu. e jim tam také pomáhala stavt krásné hrady z písku, snad vnuce budou chybt chvíle, kdy si s babikou hrála na princezny a prince, kdy s obma skládala puzzle, moná e… Snad si vnouata všimla, e babika mluví stejnou eí jako tatínek, e si babika trochu povídá s maminkou zase mamininou eí. Ale urit ví, e babika bydlí moc daleko a neme u nich být astji.
Ona by chtla, ale nejde to.Sylva urdováKomente
Posledn koment: 26.07.2010  12:34
 Datum
Jmno
Tma
 26.07.  12:34 hera pro Vencu
 26.07.  12:33 hera pro Vencu
 26.07.  09:51 venca
 25.07.  19:59 ZdekaT.
 25.07.  09:40 Kopiva.
 25.07.  08:35 hera
 25.07.  08:26 hera