Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jan,
ztra Ivan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MALOVÁNÍ aneb Pojte si hrát!


14. cviení
Ilustrujeme

 

 

Praské vodárny


 

V dob konání kurz vznikl námt - ilustrovat podle fotografií vodárny. Ji tenkrát se to jevilo jako tvrdý a snad i nerealizovatelný oíšek. Nicmén, Jitka praské vodárny nafotila a byla by škoda si je alespo neprohlédnout. Ale kdo ví, teba se do toho opravdu nkdo pustí a pedvede svj malísko/ilustraní talent.  

 

Šitkovská vodárna u Mánesa dodávala vodu do tí tvrtin Nového msta a byla postavena v roce 1589-1593, na míst, kde pedtím byla vodárna devná. Pojmenována byla po mlynái Janu Šítkovi, který ml v blízkosti mlýn. Její výška je 47 m a je nejšikmjší v Praze odchylka 1,15 m k jihovýchodu. Práce ídil radní Nového Msta praského Karel Mlnický. Vyazena z provozu byla v roce 1913. Celková rekonstrukce probíhala v roce 2005-2008.

 

    


Vinohradskou novorenesanní hranolovou v navrhl architekt A. Turek. Postavena byla v roce 1882. V nejvyšším pate je vyhlídková terasa, která slouila jako rozhledna. Adaptována byla v roce 1935. erpací stanice byla zrušena v roce 1962, 2 podzemní vodojemy jsou v provozu. Dnes slouí jako administrativní pracovišt Praských vodáren.


    

 

Letenská pseudorenesanní vodárna byla dokonena v roce 1888 - arch. J.Fialka. Zásobovala horní ást Holešovic a Bubene. V je vysoká 38,3 m. V pátém podlaí je vyhlídkový ochoz - arkády. Od roku 1978 slouila jako Obvodní dm pionýr a mládee Prahy 7. Mládei slouí i dnes a je zde i známá ajovna.

 

       


Novomlýnská vodárna u Štefánikova mostu pinášela vodu do dolní ásti Nového Msta praského.Byla postavena na míst bývalé vodárenské ve, která byla zcela zniena pi velké povodni v roce 1655. V roce 1658 byla dostavna renesanní v. Bohuel nyní je vodárna zcela ponechána osudu, stále eká na vyuití, protoe nkolik pokus jak v oivit selhalo. A je to škoda,, je na krásném míst a i okolí je hezky upravené.

 

      


Staromstská vodárenská v u Novotného lávky. Skupina budov v okolí se stále nazývá Staromstské mlýny, které tady bývaly. Byla jako dominantní objekt astým a snadným cílem nepátelské dlostelby. V prodlala 9 poár, ale vdy došlo k rychlé oprav, protoe pro ivot msta byla nezbytná. Po poáru v roce 1878 byla v pestavna a navýšena o jedno patro. Je vysoká 52 m. V osmdesátých letech min.století prodlala generální rekonstrukci a je rozdlena do 6 podlaí. Nyní je vyuívána komern a je nepístupná.

 

        


Vršovická vodárna byla postavena jako jedna z posledních a to v r.1901-1907. Jméno dostala podle blízkého zájezdního hostince Na Zelené lišce. Postavena byla podle návrhu architekta Jana Kotry, je vysoká 42 m a je zapsána ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek. Funkní byla do roku 1975, dodávala vodu pro rozvíjející se Vršovice. Nyní je pro veejnost nepístupná a je v majetku Praské vodohospodáské spolenosti.

 

      

 


Jitka Pokorná


Muzeum praského vodárenství


Námty kursist a rekapitulace úkol:
- Zahrádka na deset zpsob
- Poád tu máme ješt jaro…
- Procviování matka moudrosti/opakování cviení
- Ilustrace byliná
- Ilustrace vodárenských ví
- Nálady – radost/smutek/zlost

 

Uitené pomcky k malování:
Lekce prvního roníku Malování ve Windows
Lekce druhého roníku Malování ve Windows
Program Malování – Popis prostedí programu Malování (Roman Pech)
Grafický editor Malování
Jak namalovat obraz (PaedDr. Hana Horská)
Práce s programem malování (Mgr. Petr Koní)Komente
Posledn koment: 14.05.2010  08:12
 Datum
Jmno
Tma
 14.05.  08:12 Karel
 14.05.  08:08 emach
 14.05.  07:17 kvta