Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jan,
ztra Ivan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Místa je tu málo...

Zasláno k tématu - Mezigeneraní vztahy


Stalo se to ped více ne tyiceti lety. ila jsem tehdy v Karlových Varech a ekala své první dít. A protoe jsme bydleli v Tuhnicích, tehdy v okrajové ásti lázeského msta, dosti asto jsem vyuívala slueb mstské hromadné dopravy. Byla jsem velmi mladá, ale bíško, které jsem u mla pkn zakulacené, mn nutilo vyhledávat místo k sední.


Jednou jsem jela nkam k lázním V., u ani nevím pro. Do autobusu pistoupila starší dáma a oima hledala, kam by si sedla. Pede mnou si na sedadle hovl mladík, a nic kolem sebe nevnímal. Zrovna koukal z okna na nco, co ho dost siln zaujalo. Stará paní se hrnula pímo k nám. Kdy rozeznala moje thotenství, provokativn se postavila nad mladíka a netrpliv pešlapovala. Pak si zaala nespokojen pro sebe nco brblat.


S výrazn upeným pohledem na mladíka si docela nahlas posteskla: „Jak tak koukám, dentlmeni u vymeli“.
Mladík k ní zvedl své oi a s klidem jemu vlastním jí odpovdl:
„Paní, dentlmeni nevymeli, ale místa je tu málo!“


Pro stojící dámu to byl šok. Nadechla se a chtla spustit bandurskou, ale mladík na další zastávce urychlen vystoupil. Nesla se za ním slova jako – drzoune drzá, já bych t perazila, a tak podobn. No záitek ze stetu generací jako vyšitý.


Ale to jsem ješt zdaleka netušila, jak mn po mnoha letech nadzvedne u televize jeden vtip z vystoupení Miloslava Šimka a paní Zuzany Bubílkové.
Najednou slyším jak pan Šimek íká: „Do tramvaje nastoupí starší dáma a hledá, kde by si sedla. Místa jsou obsazena, tak si provokativn stoupne nad sedícího mladého mue a vyhrkne na nj – dentlmeni asi u vymeli!
Mladík se na ní podívá a odvtí –
"dentlmeni ješt nevymeli, ale místa je tu málo“.


Chvíli jsem zaraen mlela. Co to znamená? Vdy tuhle situaci jsem ped mnoha lety osobn zaila. Samozejm, e jsem si prostoekost mladíka nenechala pro sebe a vykládala tu historku vdy pi njaké spoleenské píleitosti.


Nevím, jestli je to taková náhoda a vtip pana Šimka vznikl jinde a jinak, ale s nejvtší pravdpodobností se moje verze dostala k tm správným uším a následn k tm správným lidem, kteí jej interpretovali. Ale tato píhoda ila svým ivotem po mnoho let a kdoví jaká byla její cesta, ne se dostala do scénáe pana Šimka. Bohuel, nestihla jsem ho vas informovat, e vtip, který vykládal, byl kdysi skuteností, Dodnes mn to mrzí, moná bych se dozvdla zajímavé vci.

Eva JaníkováKomente
Posledn koment: 16.04.2010  17:19
 Datum
Jmno
Tma
 16.04.  17:19 Lenka
 16.04.  11:44 Kopiva.
 16.04.  09:59 janina
 16.04.  07:36 venca
 16.04.  06:20 KarlaA