Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Doubravka,
ztra Ilona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Snd, sndm, sndme?

 

Co je to za otzka! Tolikrt diskutovan vc - u nae babiky kaly, e sndan je obrazem naeho celho dne. Nevm jak vy, ale pamatuji se na doby, kdy rna pro mne byla pmo dsem a nejt쾹 st dne. Probudit rno vrnc potomky, rychle je pipravit do kolky a koly, mezitm se snait se oblci a jak tak uesat, a pak stemhlav prchat odevzdat dti do pe kolskch a mimokolskch zazen, a bet, abych stihla dopravn spoj, kter mne vas piveze do prce. Prun pracovn doba  byla neznmm pojmem!

Vyerpan ne pchod, ale plet do prce, kde u nahaven f ukal na hodinky, vznamn se usmval, a na stole u se kupila prce. ern kva a cigareta mne probudily k ivotu! Kdo by tenkrt myslel na sndani?

Pepych!

Zbytenost!

Ztrta asu!

 

Dnen odbornci se mlokdy shodnou na jedn vci. Jedni vychvaluj teba mlko, druz ho zatracuj. Jedni tvrd, e vechny potebn vitamny, minerly a dal prospn ltky zskme jen pjmem pirozench potravin, jin tvrd, e v dnen dob, kdy u zdaleka neijeme v souladu s prodou, je teba tyto ltky dodvat i formou doplkov vivy, a doplovat svou stravu i o multivitaminy v tabletch. A ty love zmaten si vyber! Stejn tak i o prospnosti sndan, a hlavn skladb sndan, vedou vdci spory. Napklad zastnci stravovn podle diamondovch sndan (publikace Fit pro ivot) zuiv zavrhnou sndani, a nad vm hladovt do dvanct hodiny odpoledne. Pokud u budete muset nco snst, pak jen trochu ovoce i pt dus. Budou argumentovat tm pijateln: tlo si pece mus odpoinout a likvidovat odpady. Pokud mu pr pidlte prci s trvenm sndan, na kodliv ltky nedojde. Jin odbornci budou tuto teorii spn vyvracet, a tvrdit, e ideln je dokonce sndan bohat, vydatn, a e je nejidelnjm nvodem na zdrav hubnut. Hodn lid rno nesnd prost proto, e tvrd, e nemaj rno na jdlo chu. To je ale zpsobeno tm, e veer pozd veeme, co je velmi nezdrav. Ani argument, e na sndani nen rno as, odbornky"tohoto raen" nepesvd. Pr si meme sndani pipravit den pedem, nebo zvolit takovou formu, kter ns asov nezat. Vythnout z lednice napklad jogurt i zalt misku lupnk mlkem.

A tak i tak, v podstat nm vychz, e sndat zdrav je. V klidu!

Nemus to bt sndan na anglick zpsob, i vdsk stl, ale zat den kvou a cigaretou - to je opravdu pomal sebevrada!

Tlo vm nakonec samo prozrad, e asem, kdy si zvykneme teba rno posndat cerelie je velmi prospn, a zcela urit asem blahodrnost takovto sndan poctte sami. Krom toho,cerelie, obsaen nap. v kukuinch lupnkch (corn flakes, rzn vloky, a podobn pochutiny) potebujeme jako prevenci hned nkolika civilizanch chorob:

Aterosklerzy (kornatn, tvrdnut tepen), obezity - nadmrnho hromadn energetickch zsob v podob tuku, i obstipace - tj. zcpy, kter zpsobuje obtn, mn ast a mlo vydatn vyprazdovn stev. Tm pdem se v tle hromad toxiny, kter otravuj organizmus a mohou vyvolat i rakovinn bujen.

Na otzku Sndat nebo ne, tedy kme jednoznan ano, a to zdrav!

 

Dagmar JaroovKomente
Posledn koment: 14.03.2005  13:53
 Datum
Jmno
Tma
 14.03.  13:53 Jitkaa sndan
 12.03.  07:23 Daniela sndm?
 11.03.  12:42 Janina no
 11.03.  11:24 Jana dieta
 11.03.  10:06 Vra sndan
 11.03.  08:32 hera Jdu si zalt lupnky mlkem!