Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jan,
ztra Ivan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Finsko – zem tisíc jezer a Santa Clause

 

Mj klukovský sen – monost cestování do rzných zemí a jejich poznávání se mi splnil a v dchodovém vku. Jako spolupracovník cestovní kanceláe Vítkovice Tours pipravuji a prvodcuji poznávací zájezdy. Bhem dvaceti let této innosti jsem procestoval tisíce kilometr a navštívil vtšinu evropských stát od tch nejmenších – Vatikánu, Andorry, Monaka, San Marina, Lichtenštejnska a po ty velké – Francii, Itálii, Nmecko, Španlsko a další. Rád cestuji i do okolních stát - Maarska, Polska, Rakouska, Slovenska a samozejm po naší krásné vlasti. Hodn zájezd pipravuji pro seniory, zejména kluby dchodc, jejich lenové jsou vdnými úastníky.


Všechny zem mají své zajímavosti – a je to Itálie s antickými památkami, stavby Gaudiho ve Španlsku, menhiry v Carnacu ve Francii, kvtinové lány v Holandsku, przran isté moe v Chorvatsku další, co do jednoho lánku se nedá vyjmenovat..


Na jednu zemi, kterou jsem poprvé jako prvodce navštívil v roce 1996, mám obzvláš píjemné vzpomínky. Tou zemí je Finsko – sedmá nejvtší evropská zem. V geografických údajích se uvádí, e má 187 888 jezer, 5 100 vodopád, 179 584 ostrov a 30 národních park. Mnohé z nich jsem mohl spatit po píletu do Helsinek, odkud jsem se skupinou 40 úastník absolvoval bhem 10ti dn dalších 2 300 km jízdy finským autobusem.


Helsinky - moderní hlavní msto zem, mistrovsky naplánováno a postaveno na malém poloostrov v moi s empírovými budovami kolem Námstí senátu, Dómem, univerzitou, palácem vlády a budovou parlamentu. Nezapomenutelný dojem vzbuzuje olympijský stadion, na nm manelé Zátopkovi vytvoili olympijské rekordy. Pomník v mst pipomíná nejvtšího finského skladatele – Sibelia. Msto záí istotou, ádné sprejerství jsme nevidli, dokonce v mst je ohrazený park pro psí miláky.


Nejvtším pístavem v zemi je msto Tampere – kulturní centrum se dvmi univerzitami, kadoroním mezinárodním divadelním festivalem, Halou mstské filharmonie, delfináriem a dalšími zajímavostmi. Studentským mstem lze nazvat hlavní msto Severní Karelie – Joensuu, zaloené carem Mikulášem I.. V této oblasti, která má ilé vztahy s ruskou ástí Karelie a v ní se nachází ada muzeí, kostel a dalších zajímavostí, se zejména se staršími obyvateli domluvíte ruštinou. Pochoutkou místní gastronomie jsou mimo jiné vdy erstvé pirohy.


Nádhernou provincií Finska je Laponsko. V kulturním a sportovním mst Kemi je svtoznámý ledoborec Sampo a „arktická cesta ryb“, kde lze spatit skákající královské lososy. Zvláštní zajímavostí je galerie drahokam s korunou finského krále, váící pes dva kilogramy. Více ne polovinu roku pokrývá v Laponsku sníh a led a tyto podmínky dávají také monost postavení nejvtšího hradu ze snhu podle dtských návrh.

 

Velký dojem ve mn zanechalo hlavní msto Laponska – Rovaniemi. Pekvapuje temi zpsoby: jako moderní msto, obnovené na troskách po úplném zniení ve 2. svtové válce, jako široká nabídka slueb i jako divoina zasahující a do centra msta.. Je univerzitním mstem a strácem laponské kultury. Velkolepou stavbou je Arktikum, vdecké centrum a zemské muzeum, ocenné v r. 1994 muzejní cenou Evropské rady. Od kvtna do ervence se v Laponsku schová slunce pouze velmi krátce za horizont, take okolo letního slunovratu je den 24 hodin dlouhý. Je to pro nás nezvyklé, kdy slunce za „bílých nocí“ svítí nepetrit.


Osm kilometr severn od centra Rovaniemi je polární kruh. Tam ije ve svém píbytku pravý vánoní mu Joulupukki – Santa Claus. Má poštovní úad, který se stará o doruení dopis a balík se zvláštním razítkem v poadovaném termínu. V okolí píbytku je ada krámk s exotickými dárky a vánoní vesnice. Zmínný „správný“ Santa Claus - starý mu jezdí sánmi se sobím zápahem. Všechny ostatní figury v erveném kostýmu, které se objevují u nás zejména v rzných marketech, by mly mít pedponu „pseudo“. Mé osobní setkání se Santa Clausem bylo velmi píjemné. Sedl ve své vánoní svtnici v uniform ve vyzdobených saních. Po mém píchodu se zeptal odkud jsem a zda mluvím nmecky nebo anglicky. Ml znané vdomosti o naší republice, zejména o Praze. Ani hovor o hokeji jsme nevynechali. Kdy zjistil, e jsem poprvé v Laponsku, zavolal svou sekretáku, která mi pinesla pamtní list s potvrzením o pekroení polárního kruhu, který pak opatil nápisem „Best Wishes“ a autogramem „Santa Claus“.


My eši a Moravané máme svého Jeíška, jeho tradici bychom mli zachovávat. Pesto vzpomínka na laponského Santa Clause a vbec na krásnou pírodu, sympatické a píjemné lidi, patí k mým hezkým záitkm z cestování po Finsku.


Ing. Jií PetrášKomente
Posledn koment: 07.12.2009  21:58
 Datum
Jmno
Tma
 07.12.  21:58 ZdekaT.
 06.12.  19:35 Vesuvanka dky :-)))
 06.12.  17:14 Gabi-florka
 06.12.  15:26 Kopiva.
 06.12.  12:15 imraL
 06.12.  09:10 JanaS
 06.12.  08:53 wiki
 06.12.  08:17 venca
 06.12.  08:00 Karel