Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Obezita - nekonen problm

 

"Hlavn dvky z osmch a devtch td moc vztah k tlocviku nemaj. Nkter ani nevyplhaj po tyi. S kluky je to o nco lep, hlavn kdy se hraje fotbal, ten je bav," k tlocvikka ze 6. zkladn koly ve Frdku-Mstku Svatava Nenikov. Ve sportovnch tdch jsou samozejm dti, kter urit netrp nedostatkem pohybu. Zato v bnch tdch sed v lavicch nejedna baculka. "Nkter dti maj zkrcen svaly, ani se podn neohnou. Mnoh dvata se tlocviku vyhbaj, se jim sly sta. Pak se to projev na obratnosti, ale i na postavch," domnv se Nenikov.

 "Poet obznch dt progresivn narst. Je to  dno ivotnm stylem a s tm souvisejc skladbou stravy. Bohuel nae republika se v tomto smru sna dohnat vyspl svt. V esk populaci je obznch zhruba 20 a 30 procent dt," tvrd primka dtskho oddlen Nemocnice ve Frdku-Mstku Ivana Rschlov. Nemocnice se rozhodla vythnout na Frdecko-Mstecku do boje s nadvhou dt a to spojenmi silami jednotlivch oddlen.

"Obezitu samozejm me zpsobit njak zsadn zdravotn porucha, ale u naprost vtiny dt, kter se dostvaj k nm do endokrinologick poradny, zpsobuj problm nevhodn stravovac nvyky v kombinaci s nedostatkem pohybu. Abychom vbec mohli nadvhu u dt eit, je nezbytn nutn spoluprce s rodii a prarodii, kte maj nejvt vliv na dtskou ivotosprvu, k ponkud skepticky Rschlov, protoe komunikace s rodinnmi pslunky obznho dtte je mnohdy velmi komplikovan a zdaleka nepin adekvtn vsledky. "Vtinou se dovm, e vlastn dt skoro nic nej. Pi podrobnjm rozboru ale zjistm, e sice rno nesnd, ve kole si d maximln svainu, koupenou ve kolnm bufetu, a prvnm vtm jdlem je obd, ve pak ale dohn po pchodu dom ze koly, kdy stle nco pojd, tu tyinky, tu sladkost, tu rohlk se salmem  .." l primka, jak velmi tce lze mnohdy zskat pravdiv informace o tom, co dt skuten bhem dne sn. Ratolest, kterou rodina nevede k aktivnmu sportu, navc prosed vtinu asu u televize nebo u potae. A rezolutn obvykl rodiovsk een s vzvou, a jde kluk i dve "ven", opravdu  ken ovoce nepinese. "Je mlo rodin, kter si  zajdou  veer spolen na bazn nebo o vkendu vyraz na vlet a u pky nebo na bicyklu. Vedle toho, e tak dt pijme pravideln pohyb jako nco, co neodmysliteln pat k ivotu, spoj rodinu spolen zitky dleit i pro psychick vvoj." 

Obvykl postoj rodi, ale hlavn prarodi, e mrn nadvha u robtka je vlastn roztomil, me bt velmi nebezpen. "Nadvha je velkm zdravotnm problmem, obznm dtem hroz v rann dosplosti cukrovka, vysok krevn tlak, kloubn problmy, pote s pte, onemocnn kardiovaskulrnho apartu," vyjmenovv primka.

Obzn dti pichzej do endokrinologick poradny dtskho oddlen Nemocnice ve Frdku-Mstku pevn na doporuen svch praktickch dtskch lka. "Pedstava, e na vesnici, kde je vce pleitost k zdravmu pohybu v prod, trp obezitou mn dt, ne ve mst, je bohuel myln. I k nm dorazil ivotn styl a trend civilizovan spolenosti se vemi jeho negativy," k dtsk lkaka Ludmila Hukov z malho obvodu Palkovic. "Dti s nadvhou poslme do lzn, vtinou do Bludova na umpersku. Tam za ti a tyi tdny shod pr kilo, protoe se dostanou do prosted s jinm ivotnm rytmem a pravidelnou, sprvn rozvrenou stravou. Jene pijedou dom a za krtk as jsou zpt na pvodn vze. Bez souinnosti s rodii je veker snaha marn," tvrd Hukov. Podobnou zkuenost m i dtsk lkaka z Frdku-Mstku Ilona Pospilov. "Od rodi slchm pod, jak jejich dti z tch kil navc vyrostou. T쾹 ppady polu na endokrinologii, s lehmi se snam pracovat sama. Ale upozorovat na mon zdravotn rizika se vtinou mj inkem. Zmnit ivotn nvyky je toti velmi nepohodln. asto se stv, e tlustmu dtku zanou nadbyten kila vadit v pubert, kdy se mn systm hodnot. Najednou pestv bt nejdleitj dobr papu, s prvnmi nznaky zjmu o druh pohlav zane hrt velkou roli viz.  Pak se me lehce stt, e se z kuliky stane anorektik. Musm ci, e obavy z takovho vvoje, kter me konit a tkou mentln anorexi, u pece jen motivovaly nkter rodie k inn spoluprci," vyprv sv zkuenosti Pospilov.

Kdy dt i jeho rodie projev skuten zjem eit obezitu, maj monost poradit se ve frdecko-msteck nemocnici s dietn sestrou Juli Sklovou. "vaha, e nejlep cestou ke zhubnut je hladovt, skuten nen sprvn. Tko mohu dt njak osvden recept, protoe v kad rodin je problm jinde. Nkdy sta jen probrat celodenn jdelnek, aby si dotyn uvdomili, e to nic, co jejich dt za cel den spodalo, by energeticky vystailo i pro volejbalov tm. Dopoledne oplatky a odpoledne hamburger u stnku je stejnm netstm, jako podn naloen tal s kupou skvlch knedlk od hodn babiky, kter navc tvrd, e polvka je pece grunt." I sestra Sklov vnm nejvt problmy v mylen dosplch, kte ani v zjmu zdrav dtte nejsou ochotni zmnit zabhan ivotn styl v rodin.

Nemocnice proto chce jt v pomoci obznm dtem jet dle a pispt k tomu, aby takto postien dti zaadily do svho dennho programu pohybov aktivity. Za tm elem zan dtsk oddlen ve vt me spolupracovat s rehabilitac. V prv fzi se bude nov program tkat hlavn adolescent, kterch se v endokrinologick poradn objevuje nejvt procento. "Pi een obezity u dosplch mme dobr zkuenosti se spojenm pravidelnho pohybovho reimu a lby," vysvtluje prim rehabilitanho oddlen nemocnice ve Frdku-Mstku MUDr. Ale Goluch. "Clem cvien je snen tlesn hmotnosti zrove se zlepenm obratnosti, hbitosti, zvenm sebedvry. Je to inn prevence vzniku zdravotnch komplikac z obezity . Pacient dochz dvakrt a tikrt tdn do tlocviny rehabilitanho oddlen, kde se astn zhruba hodinovho trninku. Po vodn zahvac fzi nsleduje aerobn st sestvajc z vytrvalostnho cvien na cyklotrenaru  nebo na elektrickm chodnku, na zvr zaazujeme relaxaci. Za dva a ti msce by se mohly dostavit konkrtn vsledky. Navc si pacient zvykne na pravideln pohyb a snad ho definitivn pijme za soust svho ivotnho stylu," v prim MUDr.Goluch.

"Mli jsme u ns ppad chlapce v pubertlnm vku, kter za necel dva roky zhubnul ze svch 130 kilogram na 55 kilo. Ale kluk ml pevnou vli i velkou motivaci, protoe se objevila prvn dtsk lska. Navc mu hodn pomhal otec, kter ho v jeho rozhodnut podporoval a dokonce se s nm pustil do sportovn. Za takovch okolnost pak nae prce nen zbyten," uzavela primka Rschlov.

 

Milada KopekovKomente
Posledn koment: 01.02.2005  20:37
 Datum
Jmno
Tma
 01.02.  20:37 Jasmina Borivoj
 01.02.  15:58 Boivoj Dtsk obezita - nevhodn tma pro seniory??
 01.02.  13:39 Marcela phhh
 31.01.  22:18 Pavel obezita -
 31.01.  10:14 Dobromila chze
 31.01.  10:08 Helena tma mi brnklo do oka