Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Fenomén „HOSPODYKA"
 
Píše se rok 2009. A se to zdá neuvitelné, je to tak. A s vysokým letopotem pichází i nová doba, jiná, rychlejší, dynamitjší, mén ohleduplná, ale také enoucí lidi do stresu. Pravda, technicky velmi vysplá. Ty tam jsou doby, kdy se teba pralo prádlo v ruce, vailo se na kamnech, jediné zaruené zprávy se lidé dozvídali z novin a o píbuzných nco vypovdl teprve dopis, posílaný ped nkolika msíci. Dnes prádlo vypere praka, hotové jídlo oheje mikrovlnka, a pi proítání zpráv na internetu nám na SKYPE syn sdlí, e zítra letí s rodinou na dovolenou do Francie. Rodina se letmo pozdraví u snídan pi chroustání toust a pak se kadý rozebhne za svým. Další letmé setkání pak následuje veer, to u spolené chroustání toust i obloených sendvi vtšinou nebývá, protoe kadý se dom vrací v jinou dobu. A tak svým píchodem dá jen najevo, jsem tu, ješt iji -  a tatínek odchází do fitcentra, maminka dá nádobí do myky a usedá k televizi sledovat oblíbený seriál a dti? Pustí si poíta, alespo dají pokoj.
A moná v duchu kadý tak trochu touí vrátit se do té doby starší, do doby, kdy njak byl na všechno as, kdy rodina více asu byla pospolu. Tak se pokusme, alespo v duchu, se do té doby penést a nechme se pouit, protoe u tenkrát platila stará pravda, e „ útulnost domova“ vytváí pedevším ena a manelka a hospodyka se tomu musela uit.
  
Zalistujme tedy v knize Úspory v domácnosti – svazek 1. Knihovny eských domácností autorky Zdeky Novákové vydané 1901 nákladem Fr. Šimáka v Praze.
 
1.kapitola  – Štstí rodinné je úkolem hospodyn - potvrzuje výše uvedené.
A hned první zásada, toti, -  e ena, by se mla pedevším vnovati rodin a ne proti svým povinnostem reptat a penášet je na druhé, co ovšem neznamená, e by se „nemla i dokonce nemohla vzdlávati a zušlechovati s duchem asu, ale to vše by nemlo být jako první úkol, nýbr jako výslednice povinností k domácnosti splnných“ -  je tak odlišná od dnešních zvyklostí. Aby toho mohla dosáhnout, hned v další kapitole nazvané“ Pero jest ezlem hospodyn“ se dozvídá, e spoivost je základní podmínkou ádného vedení domácnosti. - nikoli však škudlení i lakomost, v jakou na mnoze spoivost náleit nepochopená se zvrací“. A dobrá rada „ kupuj eho nepotebuješ a brzy budeš prodávat, eho potebuješ.“
 
Následují „Úspory v praxi“. Zaíná to ji výbrem bytu, ve kterém zakládáme budoucí rodinu. Tady by hospodyka mla pedevším hledti, aby byl byt svtlý, teplý, slunný, pimen velký a mírného nájemného.
K jeho umlému osvtlování pak pouívat spíše plynové svítidlo, jeho provoz je sice draší, ale neadí a nezpsobuje zápach jako svtlo petrolejové. Topení pak nejlépe kamny, nebo jeho tepla lze vyuít nejen k vytápní, ale i vaení a ohívání vody
A úspory v praxi pokraují výbrem stravy – tady hned na prvním míst vévodí tabulka s výivnými látkami. Další tabulky pak urují kolik gram vody, stravitelných bílkovin a tuk je obsaeno ve 100 gramech urité potraviny. A kolik tchto látek potebuje tce pracující mu, kojící ena, stará paní, dít nebo sluka za den.
 
A u jsme u kapitoly – „ Úprava potravin“.
A hned se dozvídáme – „nevhodným topením v kuchyni ztrácí se bez uitku mnoho penz“, a tak krom ji díve doporueného vaení na kamnech lze vyuít nejmodernjší techniky. A jedná se opravdu o zázraky. Posute sami, která hospodyka by odolala……
 
A co ješt musí správná hospodyka znát, aby jí teba ezník neošidil? No pece druhy masa, nebo „od hbetu smrem ke koninám bišním a od trupu smrem k okoninám hodnoty masa ubývá „.
 
Naše procházka minulostí koní. A moná tak trochu v hloubi duše i tiše závidíme. Ale as se opravdu vrátit nedá …….
Dana Maršíková


Komente
Posledn koment: 31.01.2009  23:36
 Datum
Jmno
Tma
 31.01.  23:36 Danuna Podkovn
 30.01.  19:14 Beatrix
 30.01.  15:24 Jelena
 30.01.  15:16 Bobo :-)))
 30.01.  09:50 Vesuvanka dky :-)))
 30.01.  09:06 emach
 30.01.  09:03 kvta
 30.01.  08:06 Magdalena