Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Malování – Teorie umní
Dekorativní umní
 
Dle Ottova slovníku nauného je dekorativní vše, co se ve svém okolí nebo míst pkn vyjímá. Mohou to být pedmty, obrazy, sochy, tkaniny, doplky – zkrátka vše, emu se dle Trávníkova Slovníku jazyka eského dá íkat dekorace neboli výzdoba, tedy nco, co zkrášluje.
První náznaky dekorativního umní je mono najít v období secese. Tehdy, zjednodušen eeno, se objevil odpor proti ošklivosti zplozené prmyslem. Objevily se ozdobné prvky secese – zvlnné linie, svazky kvtin, pípadn list. A zaaly se uplatovat všude, v architektue, sochaství, malíství, pi výrob pedmt a doplk a vyzaovala z nich jakási zvláštní, tajuplná atmosféra. Nkdy je doplovaly i ornamentální prvky.
V dekorativním umní se ale objevují i prvky kubismu. Soubory lineárních tah i šraf vedených tak, e vyvolávají dojem reliéfu. Maximum výrazu se pak dosahuje pomocí barev.
Velmi výstiná je vta: Není to obraz, je to dekorace – to proto, e linie, vlny a zákruty tvoí jakýsi ornament, který zcela potlauje význam pvodního námtu.
 
      
                              
Ve 20. a 30. letech 20. století se tento dekorativní styl uplatnil i v prmyslu a emeslech. íkalo se mu ART DECO. I kdy v poátcích byl urit stylem luxusním, ureným pedevším pro bohaté lidi, nakonec si získal oblibu v široké veejnosti.
 
Píkladem me být kavárna v Hotelu Imperiál v Praze na rohu ulice Na poíí a Zlatnické. Má pekrásný interiér ve stylu ART DECO, bohat zdobený, který vytváí tém orientální atmosféru.
 
Zajímavá je i vitrá pro chorvatský parlament – Sabornica.
 
Tímto stylem byly ovlivnny i pedmty denní poteby – vyznaovaly se vysokým leskem, ladnými liniemi a jako materiál se pouíval leštný chrom, keramika, sklo ….
                                    
Také desing v automobilovém prmyslu byl ovlivnn stylem ART DECO. Typický je proudnicový tvar s luxusním interiérem – pohodlné sedaky, devné obklady.
 
                                                                 
Pedstavitel tohoto stylu, eský malí František Peterka.
 
V závru jsou ukázky z jeho díla.
Co dodat na závr – snad jen to, e dekorativní umní se uplatní i v oborech, které zdánliv s umním nesouvisí...
              
Pouitá literatura: Spalová Malá svtová obrazárna, Pijoan Djiny umní
 
Dana Maršíková
 
 
Ukázky z díla malíe Františka Peterky:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dekorativní umní...
 


Komente
Posledn koment: 13.11.2008  21:08
 Datum
Jmno
Tma
 13.11.  21:08 Mila
 13.11.  18:29 Milokoc
 13.11.  14:12 vasi.m
 13.11.  13:52 wiki
 13.11.  13:46 Eva
 13.11.  10:29 Rena
 13.11.  08:53 Magdalena
 13.11.  07:08 Zdenka