Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jan,
ztra Ivan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto)  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
 
Milada, dv Marie a Karel,
aneb sraz spoluák…
 
ím jsem starší, tím víc se tším na srazy spoluák ze základní školy. Letos to byl sraz po tyiceti sedmi letech co jsme opustili základní školu!
 
Scházíme se kadé dva roky. Zpoátku to bylo po deseti letech, pak po pti a te po dvou. Nevím, zdali bychom u nemli uvaovat o setkáních kadý rok :-)
 
Milada, dv Marie a Karel, kteí srazy organizují, jsou bezvadní, obtaví a srazy jsou nezapomenutelné. Také letos se nás sešlo ticet, v pkném prostedí, všichni mli dobrou náladu (jak jinak), byli spokojení. Pln jsem vnímala pozitivní vibrace.
 
Zjistila jsem, e na poekadle mui nestárnou je mnoho pravdy. Vdy ti naši šedesátiletí hoši nejen, e nestárnou, ale jsou ím dál mladší.
Rovn jsem obdivovala Marii, nebyla to nikdy ádná kráska, ale te, je z ní obrovská koka.
Celý ivot hodn pracovala, ale te si ivot uívá. Kdy zstala sama koupila si byt v Ostrav, blízko dtí, našla si tam partu bezva lidí, moná, e nkteí jsou i ze Seniortipu. Chodí na výlety, do klubu, íkala, e doma moc nevydrí. Ješt tak mít více penz na své aktivity a  koníky. Ale i tak je velice spokojená, plná optimismu a energie. Ty mla ostatn vdycky, ale teprve te si uívá ivota. Velice jí to peji, protoe ji znám jako bezvadnou a obtavou enu.
 
Doma, kdy se blíí desátá hodina, tak se mi u klíí oi, ale tam (na srazu) jsem as nevnímala. Všichni jsme najednou byli mladí, zdraví, zajímaví. Vzpomnli jsme také ty, kteí u bohuel mezi nás nepijdou. Také jsme navštívili školu. Je pln zmodernizovaná… holt pokrok se nedá zastavit.
Ani se nám nechtlo louit, ale za dva roky (nebo za jeden?) se zase, doufám (!),  všichni sejdeme. Jsem zvdava jestli se sejdeme i v osmdesáti letech.
 
Sraz se konal v malém msteku v podhí Nízkého Jeseníku, v Moravském Beroun.
Kdysi tento kraj patil Nmcm, kteí si ho váili. Nádraí v Moravském Beroun (kdysi se jmenovalo Ondrášov) se nachází na rozhraní tí obcí a to Ondrášova, Sedmi Dvor a za kopcem je Moravský Beroun.
 
Ondrášov byl, kdysi za Nmc, malé lázeské místo. Kdo by neznal kyselka „Ondrášovku“, je tu dosud! Otec mi vdy na procházkách vyprávl, jaké pkné lázniky to byly. Bohuel co se nepodailo zniit v minulém reimu, zniilo se te.  Srdce mne bolelo nad tou spouští. Nádraí neopravené, všechno zarostlé, neudrované, pastviny, kdysi obhospodaované státním statkem, zarostlé jakýmsi trním. No hrza a ds. Tuze smutno mi z toho bylo…
 
Samotný Moravský Beroun je docela hezký, domy jsou, a na pár výjimek udrované. Je zde léebna pro dlouhodob nemocné a továrna Granitol, vyrábjící plasty. Rovn park „Staliák“, kdysi nazývaný Stalinv vrch, teda ani nevím, jak se te jmenuje, ale to nic nemní na tom, e je pkný a zajímavý.
Osada Sedmi Dvory je také docela zrenovovaná.
 
No tak to by bylo asi tak všechno. Ješt to ve mn doznívá, vzpomínám a u se tším na píšt.
Jana Muchová (janina)
 
 


Komente
Posledn koment: 16.09.2008  08:04
 Datum
Jmno
Tma
 16.09.  08:04 marhorn
 15.09.  21:59 JANINA
 15.09.  20:47 jisuch53
 15.09.  20:20 Rena ...koka!
 15.09.  19:37 Mila
 15.09.  15:54 janina Magdalen
 15.09.  15:42 janina
 15.09.  14:04 Jelena
 15.09.  11:30 denda04
 15.09.  09:57 Karla
 15.09.  09:47 Magdalena
 15.09.  09:38 Josef
 15.09.  08:19 Marcela