Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Richard,
ztra Ivana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mezigeneraní vztahy
 
Mnoho se te mluví o vzájemných vztazích mezi mladými a starými. Vznosn se tomu íká "mezigeneraní vztahy". Také letošní rok byl Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem senior a mezigeneraní solidarity.
 
Zamýšlela jsem se nad tím a vím, e podobná témata u i tady byla mnohokrát zmínna.
 
Ráda bych se vrátila k úvaze, kterou do meilu napsala jedna dívenka na téma vztah. Cituji:
 
Nemám ráda rodinné návštvy, moná nás takových bude více. Nebaví m chodit k píbuzným z tátovy strany. K babice, ani k tet, ani k sestenicím. Vyhýbám se tmto shledáním jak mu a chodím na n jen proto, e oni mne poád nahánjí a píší mi, jak je jim líto, e jsem u nich u dlouho nebyla, e m chtjí vidt, e se neukáu a e neodepisuji na jejich textové zprávy.
Jsou to citoví vydrai!
 
 
Nikdy se nezdráhají pouít slova jako: zklamala jsi m, co by ti udlalo, kdybys pišla apod... A já? Potvora jedna nevdná, nevyvedená. Nejdu a nejdu...
 
Dobré vychování a statut "hodné dívky," který mám zejm nalepený na ele, mne ponouká z povinnosti, nikoli z vlastní vle, vyhovt jejich naléhání a jednou za as se ukázat. Jenome... oni by nejradji chtli, abych chodila kadý týden, nejlépe denn.
 
 
Tak to je na m píliš. Uvdomuji si, e to není ode mne pkné, takto o nich smýšlet a ješt o tom psát, ale zajímá mne názor nezúastnných. Budete-li njaký mít...
 
 
Beru ohled na n, na jejich náky a výitky, nikdo se však nezajímá o to, jestli já jako já, osobnost, samostatn myslící a svébytná tam chci. Jestli m to baví a jestli to dlám ráda.
 
 
Celý ten návštvní proces je pro mne jedna veliká nedobrovolná pítomnost. Kdyby bylo na mn, omezila bych styky pouze na Vánoce a narozeniny. Dokud tu byl táta, zdráhala jsem se rovn, ale nakonec jsem se na nj tšila a kvli nmu tam šla. Abych ho vidla.
Te? Je to pry. Je zejm ohavné a zavreníhodné psát takovýmto zpsobem o svých blízkých, avšak nemohu se zbavit nutkavého pocitu, e takto nco není v poádku. Ne, nestalo se mezi námi nic hrozného. ádné násilí ani hádky, zloba, nic. Jen prázdnota. Mlkost. Jen nic. Mohu snad za to, co cítím?
 
Lenka Látalová
 
Pozn: Toto je obsah jednoho meilu. Jak jsem se k tomuto meilu dostala není dleité. Ale vytáhla jsem to práv proto, e je toto téma letos mimoádn asto vzpomínáno. Otázka úrovn lidských vztah, a to nejen rodinných, je dnes na pováenou a je otázkou k zamyšlení. Jak najít cestu ke zlepšení? To otázka!


Komente
Posledn koment: 07.06.2012  13:00
 Datum
Jmno
Tma
 07.06.  13:00 Blanka
 07.06.  11:26 Petr
 07.06.  09:56 Blanka
 07.06.  09:27 Petr Rodina
 07.06.  09:26 Lucka
 07.06.  09:09 Josef
 07.06.  08:49 Blanka