Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jan,
ztra Ivan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se budeme snait zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi budeme popisovat djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat. Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz   Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
Váená redakce, u delší dobu navštvuji stránky Seniortipu a zdomácnla jsem tu. Doposud jsem jen etla a obas napsala komentá. S nadšením jsem se zaadila do tídy 3.b a vzdlávám se v jazykovém koutku. Obdivuji všechny, kteí do Seniortipu aktivn pispívají. Já jsem si zatím netroufla  a nevím, jestli je vbec mj píspvek vhodný. Jen to zkouším  a pokud  by  se komukoliv  z Vás zdálo,  e se ten text ke zveejnní nehodí, vbec mi to nebude vadit a rozhodn se nebudu cítit ukivdná. Opravdu je to jen pokus.
 
KOBRA 11
 
Moje tchyn byla rodilá Vizovjanka. Nemla ustláno na rích.Manel jí brzy zemel a zanechal velký dm a dva nezvedené syny - jednoho adolescenta a  o osm let mladšího puberáka.
Uila si s nimi své a myslím, e u tenkrát ehrala na osud, který jí nedopál hodnou a milou „céreku“.
 
Starší syn se oenil a mladá rodina brzy obdaila babiku vnoukem. Babika ho pijala s otevenou náruí a na holiku zatím pozapomnla. Opt jí svitla nadje, kdy se oenil mladší syn. áp se však pehmátl a pinesl chlapeka. Babika u skoro ztrácela nadji, ale o ti roky pozdji se konen dokala. Byla vyuená švadlena a v duchu u vidla našeho blonatého andílka s vlnitými vlásky obleeného do bílých šatiek a punošek, s lakovanými stevíky na noikách. Tedy, ne e by „andílek“ ádné šatiky neml, my jsme se opravdu snaili, aby to byla holika kadým coulem, ale jinak se píroda hodn sekla. Naše „hodná céreka“ byla truc kluka. Kdy jsme jeli k babice na návštvu, mla na sob tepláky a tenisky. Nemli jsme auto, cestou jsme ptkrát pesedali a vystídali vlak, autobus i trolejbus.
 
Náš andílek trávil cestu na sedadle jen zásti, vtšinou byl pod ním. Kdy jsme se blíili k domu, babika u visela na brance a vyhlíela nás. Ješt jsme nebyli ani na doslech a babika zdšen kiela na celou ulici: „Ty moja chuderko malá, to ti vaši nemli co lepšího obléct?“
 
Naše „chuderka“ vyrostla a vdala se. Babika se toho nedoila, ale pokud kouká z obláku, vidí, e o nic nepišla. Její vnuka má dva kluky, pkné raubíe. Jsou po mamince. Te jsem babika já  a kdy jsou ti lotíci u nás, docela si to uívám. Mladší pijde, vrazí mi do ruky pistoli a sdlí: „Babi, ty budeš Semir a já Tom.“ Chce být ten vtší. Hrajeme si toti na Kobru11. Starší vnuk je šéfová a pošle nás do akce.Tak vtrhneme do obýváku, kde dda – zloinec a do této chvíle etl noviny. Te má po klidu, musí prchat. My jsme ale zoceleni tvrdým výcvikem, tak ho dostihneme a zneškodníme.
Pekroíme chroptícího padoucha a opouštíme místo inu. Pro mrtvoly není kam plivnout, ale co máme dlat, kdy je tolik zloinc?
 
Obas bych si taky radji hrála s hodnou a poslušnou holikou s panenkami. Protoe ale máme dva raubíe, uím se lépe míit a dda klikovat. Ono to má taky nco do sebe. Komu se jen tak podaí nkolikrát za odpoledne beztrestn zastelit svého manela?
 
Marie Vašáková (vasi.m)
 
 


Komente
Posledn koment: 05.06.2008  08:40
 Datum
Jmno
Tma
 05.06.  08:40 Mila :-)))
 04.06.  19:37 vasi.m
 04.06.  17:45 her.vera
 04.06.  14:12 vasi.m
 04.06.  13:38 Vesuvanka Rence
 04.06.  11:32 Mirka
 04.06.  10:28 Magdalena
 04.06.  08:08 wiki
 04.06.  08:08 Rena Vesuvance
 04.06.  08:05 Rena Vesuvance
 04.06.  07:59 Rena Babika v akci
 04.06.  07:55 Vesuvanka dky :-)))
 04.06.  06:34 Bobo :-)))