Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Judita eovská
 
*   21. dubna 1929 v Most
+    9. íjna 2001 v Praze
 
Judita eovská byla eská a nmecká zpvaka a šansoniérka. Pocházela ze smíšené rodiny, maminka byla Nmka a otec ech. Tento fakt jí psobil hlavn v mládí dost osobních problém. To bylo dáno politickou situací jak v echách, tak i v Nmecku.
 
Narodila se 21. dubna 1929 v Most. Dtství proila v Most, školní docházku zahájila v eské škole. Po obsazení Sudet Nmci zstala Judita s babikou v Most a rodie se odsthovali do evnic u Prahy. Judita chodila do nmecké školy a od dvanácti let se uila hrát na klavír. Juditini rodie byli v roce 1942 zateni, na udání, e poslouchali zahraniní rozhlas. Ve vzení strávili nkolik msíc, ale nakonec je propustili. Její matku pozdji zatkli ješt jednou, moná proto, e byla Nmka. Od roku 1944 ila Judita s rodii v evnicích. Chodila do eské mšanské školy a po válce vystudovala obchodní akademii v Beroun. U bhem studií asto vystupovala v rzných studentských kapelách. Svou poloprofesionální dráhu zaala a v dvaceti sedmi letech, kdy u byla matkou dvou dtí. Tehdy se umístila jako druhá v souti Hledáme nové talenty. Poté hned zaala zpívat v praské Alhambe. V roce 1959 utrpla tké zranní pi autonehod. V tuzemsku nazpívala poátkem šedesátých let nkolik populárních hit, ale nikdy naplno nespolupracovala s njakým velkým tanením orchestrem nebo renomovaným hudebním skladatelem. To zpsobilo, e se doma nestala opravdovou hvzdou popmusic. asto spolupracovala s výbornou eskou textakou Jiinou Fikejzovou.
 
Úspch psobil také její osobní šarm, pirozená noblesa a velká dslednost, s jakou pistupovala ke kadé práci. Byla to velmi atraktivní a neobyejn pvabná mladá ena s podmanivým hlasem. Nicmén se stala v nmecky mluvících zemích populárnjší, ne doma. V Nmecké spolkové republice pravideln vystupovala na koncertech a mla i své stálé televizní poady. Vystupovala úspšn nejenom v Nmecku, ale po celé Evrop, i v Sovtském svazu, spolu s Karlem Gottem, Hanou Hegerovou a Josefem Laufrem. Zpívala na svtové výstav EXPO 67 v kanadském Montrealu v poadu Pop stars of Prague. Amerití hudební manaei, kteí ji zde vidli, jí nabízeli zajímavé angamá v zámoí. Judita všechny tyto nabídky z rodinných dvod nakonec odmítla. Od roku 1989 vystupovala se skupinou Ivana Smetáka Jazz Ensemble, kde zpívala šansony, swingové a jazzové evergeeny. V devadesátých letech se dost asto objevovala i v eské televizi a mimo toho tehdy vyšlo hned nkolik hitových výbr s hudbou šedesátých let na CD. Judita eovská zemela ve vku 72 let v Praze, dne 9. íjna 2001.
Dnes je povaována za jednu z nejvtších pveckých legend eskoslovenské populární hudby dvacátého století.
 
Její nejznámjší písniky:  Malý vz, Co dál, Dominiku, ekni, kde ty kytky jsou, Sám pod svou hvzdou, Mj ideál.
 
 
Zprostedkovala:Rena Šišková


Komente
Posledn koment: 19.08.2009  23:15
 Datum
Jmno
Tma
 19.08.  23:15 Dr. Rafael Bubenk
 17.05.  13:47 Pavel
 17.05.  13:42 Pavel
 23.04.  22:03 Kotek
 23.04.  09:04 Bobo :-)))
 23.04.  08:14 janina
 22.04.  22:30 wiki
 22.04.  20:10 Vesuvanka dky
 22.04.  19:55 denda04
 22.04.  19:26 Hanka