Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Oleg,
ztra Matou.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto)  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Pímo dušikový zaátek tohoto roku zpsobil, e jsem se ani já necítila ve své ki. Hledala jsem proto, ím bych si zlepšila náladu, jene nic kloudného mne nenapadalo... „A pedevírem!...“
 
"Co jsem to vlastn chtla...?"
O všem - pro oi mé a mých pátel.
 
Dívám se z okna
Od sedmi do devíti
  
Píp, píp, píp! asové znamení práv oznámilo, e je sedm hodin ráno. Posadím se s prvním dnešním šálkem kávy a krajícem chleba s máslem na své místo u okna v kuchyni. Ješt ped nkolika dny jsem z tohoto místa na ulici moc nevidla, protoe mi ve výhledu bránily vtve strom rostoucích pod okny. Jene motorová pila zazpívala našim stromm jejich píse labutí a dnes po nich zstalo jen trochu pilin na udusaném cípu trávníku a neekan široký výhled z okna.
Pouliní lampy úderem  sedmé zhasly, a protoe den zatím jen na nkolika místech poodhrnul závs tmavých mrak, je na ulici ješt šero. Za protjším chodníkem záí  jen okna kiosku  a vzadu, ješt kus za ním,se rozsvcují okna lékárny a zdravotního stediska. Proti rozsvíceným oknm kiosku, v nm se dostanou koupit cigarety, noviny a asopisy, ale také minerálky a nezbytné lahvové pivo, se u od asných ranních hodin rýsují siluety vn íznivých zákazník, kteí si pímo z láhve pihýbají svého oblíbeného zubra a openi o pultík okýnka laškují s prodavakou-paní Krásovou, nebo- kdy se dostaví plná tí- a ptihlavá sestava – utvoí ostrvek vedle kiosku a vedou nekonené halasné diskuse. Kdy mluvím o ptihlavé sestav „štamgast“ našeho kiosku, musím upesnit, e jeden z nich se vyskytuje pravideln v podob dvojhlavé. Ne, nejedná se o pohádkového draka ani o híku pírody, ale pouze o fakt, e jeden z piva, jeho hlava je v kadé roní dob pokrytá  "maskáovým“ kloboukem armádního bojovníka z dungle, se nikdy neobjeví sám. Vdy jednou rukou pevn svírá vodítko, na jeho druhém konci se otráven tváí pitbul, který jako by svému pánovi z oka vypadl.
Jdu opláchnout hrneek od kávy. Mezitím se u rozednilo. Zdá se, e ten dnešní den bude docela hezký. Mrknu na teplomr: mínus dva. Tak to je dobré. Mimodk oima zkontroluji hlouek piva. Zjišuji, e dv hlavy ubyly- ta okloboukovaná a ta psí. Zbývající ti vytrvalci u pomalu vystáli dlek. Vdy tu u takhle „slouí“nejmén od 6… Podívám se pozornji a zjišuji, e tito pánové signalizují své lenství ve stejné „stran“ nejen lahví piva, ji tímají v pravici, ale taky obleením. Všichni ti se navlékli do maskáových kalhot. e by se naivn domnívali, e je tak jejich poloviky nenajdou?
Jen pár minut chybí do osmé, kdy koutkem oka zahlédnu u kiosku rovou skvrnu. Ujistím se pohledem, e se  nemýlím. Skuten! Rová bunda a nad ní kanárkový módní „rozcuch“ napovídají, e paní Kostelková se vrátila ze supermarketu a jako obvykle jde ke kiosku probrat erstv zaslechnuté novinky. Vím, e te se mohu klidn vnovat své práci celou hodinu, protoe sestava se tém do devíti nezmní. Tsn ped devátou se u okýnka náhle objeví známý klobouek a jeho nositel vzáptí spšn likviduje pivo, které je poslední pro píští tyi hodiny. Kiosk se zase otvírá a ve 13 hodin. Chlapi vracejí prázdné láhve do bedny vedle dveí, prodavaka vtáhne bednu dovnit, zkontroluje okýnko, zda je pevn zavené, a zamyká dvee na dva západy. Paní Kostelková se chápe tašky s nákupem, která zatím odpoívala na zemi, nasmruje své kroky k domovu, ale ješt stále nco povolává za vzdalující se paní  Krásovou rozhoen pitom gestikulujíc . Chlapi zatím také nkam zmizeli... Ale nemám strach – zítra ráno, nejpozdji úderem sedmé, budou zase všichni na
svém míst.
Píp,píp,píp! Je devt hodin ráno…
Míla Nová
 
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6
 
 
 
 
 


Komente
Posledn koment: 10.03.2008  10:23
 Datum
Jmno
Tma
 10.03.  10:23 Rena
 09.03.  21:38 Mila
 09.03.  19:55 Josef 2 Pes..
 09.03.  18:02 Mila Janin :-))
 09.03.  12:48 Bobo :-)))
 09.03.  11:53 Josef 2 Hlouek
 09.03.  11:52 her.vera
 09.03.  10:52 janina
 09.03.  10:35 Mila Uveden na pravou mru :-))
 09.03.  09:25 Vesuvanka :-)))
 09.03.  08:42 janina