Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se budeme snait zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi budeme popisovat djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat. Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz   Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
Záhada

"Radji ti kluky, ne takovouhle dívku" ekla babika, kdy mne uvidla ve dveích. Vrásky její tváe se poskládaly do obrazu kivdy a hlubokého nesouhlasu s mým zjevem. Nijak jsem se nedivila. Tepláky obalené hlínou, otepenou dírou vyuhující loket, ani bláto rozmazané po oblieji nemohly mou poádkumilovnou babiku nadchnout.

Stála jsem mlky, dávno vdouc, e pojmy jako romantika a dobrodruství jsou naši bábí vzdálenjší ne souhvzdí Casiopey. Copak by pochopila jak je Pepík správnej? e jsme na tu skálu prost lízt museli  jako ten ...nó...co jsme o nm tuhle etli v kníce o horolezcích. Jak ml to lano, skoby a karabinky a vítzn zdolal severní stnu Eigru?

Pepík taky není ádné mejdlo. Má dsn senza nápady. Jako zrovna tenhle. No, e to moc nevyšlo...stejnak je to k nepochopení. Vybavený jsme pece byli perfektn. Prádelní šra se nám hned zdála tenká a tak jsme ji chyte spletli natikrát, pesn tak, jak nosí copánky ta naananá Mana z tetí bé. Karabinku jsme odepli Brokovi od obojku a dv krásný skoby jsme štípli školníkovi, kdy je zapomnl u tý nový vitríny. (Konen, bez povšený výstavky vycpaných drobných opeenc se škola taky me obejít.)

"Umejt a spát!" perušil mé nehlasné rozjímání babiin píkaz. "A bez veee".  Ále, ert vzal veei, kdy mne trápí jiná vc. Kde jsme jen udlali chybu?

A tak u leím, vydrhnutá pod duchnou, bíšky prst  bezdn hladím natluenej loket a dumám, co jsme jen mohli zvorat, e jsme na tom vrcholu vítzn nestanuli.
Skálu jsme si vybrat nemohli - je v celém msteku jediná, porostlá stromky, kovím a také tím zatraceným mechem.... e musej lidi stavt ty svý usedlosti zrovinka pod skalama...no nástup nebyl špatnej, pak ten dlouhej traverz doleva a v pohod vzhru... a pak pišla ta mechovatá plotna.
Jistila jsem Pepu o bízu a on tloukl ty skoby do skály...za moc tedy nestály, fungl nový a ohnuly se jak papírový...a pak se Pepovi vysmekla ta sekyrka z ruky a jak po ní hmátnul do prázdna, tak se cuk, ztratil balanc a Brokova karabinka se natáhla jak vaená nudle. To se také divím. Broka v pohod u boudy udrí a to je ákej hafan...no a Pepík chudák proplachtil tou stíškou pašíkova chlívku. Musel se dost leknout ten uník, kdy vybhnul zavenejma  vrátkama a vzal to pes kurník rovnou k ece. Peí chumelilo a slepice startovaly jako kdyby do teplejch krajin.

Vrhla jsem se do tý vavy kvapným  "slanním" po zadku a loktech a pistála v záhon kedlubn a mrkve. Mínila jsem za Pepou, ošetit ho a tak, ale z chalupy se vyítil starej Rambousek a v domnní, e mu tu ourodu hodlám  "votoit", otoil on mne - zádelí k nebesm a zmydlil mne jako okla.  Taková nespravedlnost, kdy mrkev nerada !!
Ješt e Pepa byl OK.  A na ty odený záda od stešní krytiny praseího útulku...klika, e se sestávala jen z dehetpapíru a poloshnilejch prken... A ten ddek nerudná, sotva pustil mne, seezal i nebohýho Pepu do modra.

Ach jo, lezení je tvrdej sport - bolí celýho lovka...budu te asi pár dní muset spát na biše...a babice zejtra vytu chodbu...fakt.
Ale stejn mi hlava nebere, pro se nám ten prvovýstup nepovedl…
Vra Heroutová
Dovtek k foto:
To je skála zmiovaná
od roští dnes odrbaná.
Spáchali tu obrodu
z bezpenostních dvod.

Je to fakt autentické foto. Za mého ranného dtsví vypadala jinak jak skála, tak chalupa...;-)))    Vra
 
Další lánky autorky:
Dopis pokroilého sklerotika


Komente
Posledn koment: 22.01.2008  19:36
 Datum
Jmno
Tma
 22.01.  19:36 vasi.m
 22.01.  18:03 Mila Ve
 22.01.  16:50 heroutova.vera odpov Ren
 22.01.  15:23 Rena
 22.01.  13:19 heroutova.vera pro emach
 22.01.  12:55 heroutova.vera pro Marka
 22.01.  12:30 milokoc
 22.01.  12:19 emach
 22.01.  11:25 Vesuvanka dky :-)))
 22.01.  11:23 Ludmila T
 22.01.  10:55 Marek
 22.01.  10:50 wiki
 22.01.  09:55 heroutova.vera pro Pavlu
 22.01.  09:02 Pavla
 22.01.  06:24 Jitka I.
 22.01.  05:20 Bobo :-)))