Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Doubravka,
ztra Ilona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mte doma mal chlupat (2)

(pokraovn)
Jeliko jsem do tohoto dne o koky nejevila dn zjem, (naopak - nebyly mi sympatick nikdy) prvn den byl snkou nedorozumn. Netuila jsem, zda koky pij vodu, z pohdek jsem jenom vdla, e maj rdy smetnku i mlko. Rno jsem tedy optovn nalila do kompotov misky lehaku - aby si holka pomkla. Stran se m bla, tak jsem odela s pocitem, e tam bude cel den sedt nkde za keslem vystraen a zden.
Zden jsem byla j po pchodu z prce. Zden a blbaa, jak jsem sama sebe okamit diagnostikovala.
Koka je iv tvor, kter nejen potravu pijm, ale tak vyluuje. To by celkem byl fakt, kterho by si viml prmrn inteligentn lovk bez toho, aby byl chovatelem koek. Mi  njak nedolo, e po mlku a lehace bude poteba vyluovn daleko razantnj.
Vela jsem do svho istho (pedtm!) obvku. Na zemi mm ( teda, hm - mla jsem.) kulatou blou koeinu, aby se lpe a mkeji chodilo mm klenbov zborcenm nohm.
Neboh tvor, zatm beze jmna, puzen svou pirozenost vyhledal msto, kam by se vkaly daly zahrabat. Jako nejvhodnj se jevila zejm inkriminovan koeina. Byla pkn hledn srolovan do ruliky, ze vech stran. Chtje ji narovnat, hmtla jsem do divn hmoty. Jauvajs!
Tuh exkrementy jet lze zvldnout. Prjmovit hmota vak ne.
Hluboce jsem povzdychla - kupodivu, ani dn vulgrn slovo jsem neutrousila vdoma si toho, e to nebyla zas a tak jej vina.
Chlupat tvor ovem nikde v dohlednu.
Chvilka vhn, zda ji pece jen nemm vyrazit a v klidu dot svj u beztak pohnut ivot, nebo j dt, co d. To jsem jet netuila co vechno bude dat nsledn!
Jeliko jsem ji nezahldla a v dostupnch kvrch se nevyskytovala, vyrazila jsem na nkup. Nejdve - jak je mm zvykem ve vech extrmnch situacch, kter mi ivot pedestel jsem navtvila prodejnu KNIHA.
Moje knihovna, kter zabr podstatnou st mho bytu, zcela jasn vypovd o mm dosavadnm ivotnm kvapku.
Rozdlena na nkolik st - kad st znamenala tisce edivch vlas, aluden vedy, migrnu, lunkov zchvaty a deprese:
Jak t s alkoholikem
Duevn nemocn mezi nmi
Vae dt je levk?
Deprese a jak ji lit
Astma, alergie v rodin
Zaizujeme byt svpomoc
Krok za krokem ke krse
Jak najt ivotnho partnera?
Vchova dtte v nepln rodin
Lkask literatura - dle diagnz, kter mne v prbhu ivota navtvily.
atd., atd., tedy, a tak dle!

Podstatnou st kdysi zabrala literatura, vnovan pejskm. Tucty knih, nkolikero brour, vzanch, volnch, s barevnmi obrzky, ernobl, narychlo uit rady chovatelm - ale tato literatura la spolen s takou vbavy a mm pejskem do "lep" rodiny. Ped pti lety. Jet e! Kdybych tak erpala z moudrost vnovanch psm, asi bych u nebyla mezi ivmi. Nebo tzv. normlnmi lidmi. I v psychiatrickch lebnch je urit nkolik jedinc, kte mli utkvlou pedstavu, e pes i koka jsou zvata ze stejnho hrnce a tud stejnch poteb. prodo! O babiko moje, kter jsi koky nenvidla tak, e pi sv dobrot jsi byla schopna je stlet ( kdybys ovem mla revolver). Tak ti zbyla jen sta a ta kdyby mohla stlet, nebylo by u koek mezi nmi!

V prodejn KNIHA jsem ponechala st spor, cca 500,- K. Abych vdla. Pak jsem zamila do chovatelskch poteb. marj Josef! J myslela, e psi jsou zvata, kter jsou rozmazlovna a lze se jejich potebami zruinovat. Nikdy jsem netuila, e tot me postihnout majitele koky.

Misky, miseky. Na pit. Na granule. Na potravu vaenou, konzervovanou.  Obojek, tu ped tm, tu ped onm. ampon (zhola zbyten vdaj), karte (zcela zhola zbyten vdaj!), granule, konzervy, hraky, zchdek, krabadlo, pamlsky. no ten chlap se zblznil! Moje platebn karta se u chvla strachy, j tuhla divem! Prodejce vak vystupoval sv schopnosti, kdy pede  mne pedestel:

spray, kter odrazuje zvtka - : "Pani, kdy tym cokoliv postikat, tu se temu to zvie vyhne a mate pokuj!", pravil ten bodr Ostravk.  (200,- K)
Druh lahvika:
"Ale to musit mt! To zas je takov stikadlo a jak postkat tym to jeji zachodit, bude to vont a ona tam pujd zas".
"Probh, jak zchodit? To myslte tu umlohmotnou bednu?"
"Ja, ale musit kupi do teho et takov granule, aby to mohla zahrabava, co ji od prdele odpadn!"
Dal spray 250,- K, "vpl zachodit " deset kg - dalch njakch pr pes K 100.
Obtkna ze vech stran, auta nemaje a spor u takt ne jsem krela s hlavou plnou starost k domovu.
Pemlela jsem o sv neskonal dobrot a neschopnosti postavit se ivotu elem. Zase jsem podlehla! e jsem opeovvala dva manely, kte mli zhruba stejn materiln poteby, vysli ze mn veker mj vydlan penz a e jsem je nevyhodila hned, ale a mi ruply nervy (trvalo to pr let.), to by se pi mm tehdejm mld dalo pochopit. Te, ve vku zral a tud moudr ensk bych mla mt rozum!
Tm se strachem jsem odemkla, s obtemi. Ruce konily kdesi u kotnk, po t cest se ponkud prothly pod thou absolutn potebnch vc! Jak kal ten pn.
TEN pn byl zejm velk znalec lid. Jestli udlal nkdy vt trbu za msc, ne tento pamtn den, nevm. Ale zcela precizn odhadl, e jsem ve znamen vah a patin toho vyuil.
Vyklopila jsem nklad v pedsni, sedla jsem si na zem a pemlela, zda bych se nemla pihlsit dobrovoln alespo na ambulantn psychiatrii.
Sedm. Nohy ped sebou, ruce rozprosten do iroka - cca 4 m - a ekm, a se vcucnou zpt. Zcela odevzdan osudu a pomalu pivykajc pedstav, e tuto sezonu budu optovn chodit v tom lenm kabt, kter, kdy ho vidm, mi zpsobuje kytavku. No co, dm ho do istrny. jestli na ni budu mt a v zim je stejn tma. Utuji se. Marn.
V tom ctm takov njak nn, vlhk a hebk imrn. Pravda, ty vytahan ruce sahaly od vstupnch dve a tm k WC, vzdlenmu zhruba est metr  a bylo tk je minout. Ale i tak! Takov mal chlupat nic se piplilo a zaalo mi lzat ruku. Jazek drsn jak mirglpapr, oika to pivelo a vrnlo a vrnlo. a j jsem roztvala, zapomnala na stav tu, na star blb zelen kabt a ani se nepohnula. To mal chlupat, bezejmenn, zatm bez uren pohlav, vrnc se ke mn pitulilo, packami objalo zmoenou pai a vrnlo a vrnlo, a pedlo a pedlo.
Tady nkde, v tomto moment se zaal rodit - pravda tce - vztah ke zveti, kter jsem doma nechtla.
Den prvn, ano. Ale zdaleka ne posledn! Hodn vc jsem se nauila, zjistila a u si mne tm vychovala k obrazu svmu. Nebazruji u na naechran koein a naaranovanch pitomostech v byt. Nen dleit, zda je ve spi chleba, ale nedej boe, nebyly by v zsob konzervy i syrov masko.
Co JE a co NEN dleit mi bylo postupn implantovno v prbhu cca 3 let, co se toto mal chlupat  rozhodlo, e teda - co se d dlat - bude bydlet s nmi.

Dagmar JaroovKomente
 
 Datum
Jmno
Tma