Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ŠUPLÍK PLNÝ POHLEDNIC
Václav Jansa
 
Magdalena Vlachová zaala psát o malíích v rubrice "Šuplík plný pohlednic".
Jak se zdá, šuplík je bezedný a pojme pokraovat  jej vyprazdovat a ukazovat ostatním, co tam jsou za poklady. Jsou to pohlednice, které se nkdy dostaly do šuplíku a u se nevzpomíná, od koho nebo jak se tam dostaly.
 
Pár takových pohlednic bylo od Václavy Jansy. Jsou na nich obrázky staré Prahy. A tak jsem zase, jako obvykle, chtla o tomto malíi vdt nco více.
eský malí, krajiná Václav Jansa se narodil 21. íjna 1859 v Nmeckých Zlatnících na Slovensku. Podle jiných záznam se narodil v Rovné pod ípem. Jeho rodie se pozdji pesthovali do Solan u Lovosic, kde pracovali na dvoe hrabte Herbersteina. Jansa se vyuil kupcem, pozdji pracoval i jako íšník. Protoe uml dobe malovat a kreslit, stal se písaem u advokáta Kolby v Lovosicích.
 
S jeho pispním a s pispním tebechovického vlastence MUDr. Paíka se dostal na praskou Akademii, kde studoval u profesora Lhoty. Ve vzdlávání pokraoval na Akademii ve Vídni u E. Lichtenfelse a L.C. Muellera.Ze zaátku maloval figurální kompozice, jeho obraz "Mojíš na hoe Sinai" byl ve Vídni oficiáln ocenn. Získal vídeskou cenu Fuegerovu.
 
Ke krajináství pešel bhem svého cestování po echách. Citliv namaloval mnoství historických památek v jiních echách a hlavn v Praze. Tyto malby byly základem knih "Zlatá Praha“ a „Památky starého umní v echách". První kniha vyšla v roce 1908 a druhá v  roce 1911. Maloval také v Dalmácii a na Riviee. Pro jubilejní výstavu v Praze namaloval na objednávku hrabte Harracha pro jeho pavilon dioramat Krkonoš. Na výstav architektury a inenýrství v Praze v roce 1898 namaloval spolu s Maroldem, Karlem Raškem a Ludvíkem Vacátkem panorama "Bitva u Lipan". Tuto panoramu lze vidt ješt dnes na praském Výstavišti. Jak tyto dobové instalace vypadaly si mete udlat piblinou pedstavu v bludišti na Petín. Zde je obraz "Boj se Švédy na Karlov most" od bratr Liebscher. V roce 1894 byl pozván k malování diorámy Mikoláše Alše "Bitva pod Hrubou skálou". Na tomto obraze se podíleli také Karel Vítzslav Mašek a Vojtch Bartonk. Námt byl podle básn Beneše Hemana "Pobití Sasík pod Hrubou skálou".
 
Mnoho obraz zachycuje starou Prahu. Kdy se v Praze v letech 1895 a 1899 dost bouralo a pestavovalo, mnoho starých uliek zmizelo. Jansa citliv maloval mizející starou Prahu, uliky praského ghetta, které se asanovalo. V Muzeu hlavního msta Prahy byla v roce 2006 výstava jeho obraz, "Praské ghetto v obrazech". Muzeum má ve svých sbírkách asi 120 obraz.
Výstava v Mstském muzeu v Letohrad mla motto - Stará Praha.
Tento malí zemel 29. erva 1913 v ernošicích.
Olga Kotaka
O zpracované prezentace v Power Pointu si mete napsat zde
 
Šuplík plný pohlednic:
Sbratelská náruivost
Slena Sylva
Kup chleba a pikládej!
Anne Christina
Svt podle Wyetha
Devný talí
 


Komente
Posledn koment: 16.07.2007  21:21
 Datum
Jmno
Tma
 16.07.  21:21 L
 16.07.  17:46 JanaG
 16.07.  16:56 VlastaV
 16.07.  16:23 Gabi-florka
 16.07.  16:06 Rena
 16.07.  15:48 Karla I. uplk pln pohlednic....
 16.07.  14:39 Pavel hlava otevena
 16.07.  13:01 Ludmila oprava
 16.07.  11:53 Karla
 16.07.  11:34 Kaka Pro Olgu
 16.07.  10:30 Vra NL Karle
 16.07.  10:24 VlastaV
 16.07.  10:06 Karel NL Bitva u Lipan
 16.07.  08:17 M arcela
 16.07.  08:01 Jana Vesuvanka
 16.07.  08:00 Karla
 16.07.  00:30 Vra NL