Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Petr,
ztra Svatopluk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

"Elektrika“ je zase u nás
 
Správn se jmenuje Elektra a je to Airedale fenka. Naši pátele odjeli do Coloráda na dva týdny lyovat a nám ji svili na opatrování. Mli jsme ji u nás také loni skoro msíc, tenkrát pátelé cestovali po jiní Americe. Loni se to hodn táhlo, hlavn proto, e Elektra krom toho, e je spoleenská a strašn hodná a milá, má také velkou vadu. Tou je nekontrovatelná touha se rvát s kadým psem, kterého potkáme. To nás zaskoilo, takovou jsme ji neznali, ale o tom pozdji.
Koupili jsme náhubek a všelijak se vyhýbali všem psm. Pesto jsme zaili nkolik zahambujících stetnutí, ve kterých se pedvádla jako vzteklý pes. Peili jsme to.
Co nás to ale napadlo, e ji máme u nás zase. Máme se s Elektrou a ona s námi moc rádi. Pro vysvtlení se musíme vrátit do doby, kdy Elektra byla štn.
 
Mnoho let chodíváme s páteli na dlouhé výšlapy do kopek na sever od Toronta. Ty bliší jsou stezky na morén Oak Ridges, které se táhnou od východu k západu asi 160 km. S manelkou jsme si oblíbili obzvlášt úseky v oblasti msteka King. Nejenom, e stezka je malebná, pes lesy, louky a místy bainami, ale je tam nkolik pozoruhodností. Stezka byla vybudována a je udrována dobrovolníky. Jednak je dobe oznaená a obtíné úseky jsou zpevnné. Na naše výlety jsme u dcery vdy vyzvedli jejich Cindy, fenku zlatého Retrívra. Ta vdla co ji eká a tak cestou v aut celou dobu kuela nedokavostí. Z auta vybhla jako divá a hurá na stezku. asto bývalo horko a Cindy byla jako prasátko, vyválela se v blát, take brzy byla spíše erná, ne zlatá. Cestou tam jsme ji to dovolili, ale nazpt jsme ji museli hlídat. Do auta bychom ji takovou pustit nemohli.
Nkde uprosted naši cesty bývalo sídlo slavné rodiny Eatons, majitel nejvtšího kanadského etzce obchodních dom (u neexistuje). Sídlo bhem druhé svtové války dala Lady Eaton k dispozici dtem evakuováným z Anglie. Po válce sídlo vetn rozsáhlých pozemk prodala škole Seneca College. Sídlo je nad jezerem (Eaton Hall Lake) a je to opravdov kouzelné místo. Našim cílem bývalo Marylake jezero, u stejnojmenného kláštera Augustián. O víkendech a svátcích se tam schází hodn lidí na pikniky a do kostela. Kostel je moderní a velmi krásný. Cindy o poutní místo moc nestala, ale nedokav se vdy ítila do jezera. Ne jsme tam došli my, byla u vykoupaná, umytá a istá. Vybhla ven, „osprchovala“ nás a zpátky do vody a tak poád dokola. Chvíli jsme posedli, napili se vody, pokochali se pohledem na pírodu a vydali se na zpátení cestu. Ne jsme dorazili k autu, byla Cindy unavená. V aut celou cestu zpátky byla zticha a pospávala. Dcera nám vdy hlásila, e Cindy po takové vycházce prospala moc hodin.Tím jsme u Cindy vyhráli, projevovala nám lásku, a to bylo dojemné. (Smutné je, e nám navdy minulý msíc odešla a poslední dva roky u na delší chze nestaila.)
 
Ped léty se k nám pidalo štn Elektra s její paní. Cindy byla pro ni jako máma, velmi trplivá. Elektra se jí drela a tak byl moný problém, e by nkam zabhla pod kontrolou. Jako štn, byla divoká, skákala a kousala Cindy do uší. Kdy u toho bylo moc tak na ni Cindy zaštkla a byl na chvíli pokoj. Byly to krásné výchazky a s tma dvma opravdové záitky. Pro psy to byly záitky takté.
Elektra si nás spojila s tmi dlouhými vycházkami a se všemi tmi vnmi které objevovala. ádné problémy s ní nebyly a to jsme potkávali hodn ps. Od té doby kdykoliv jsme se u nich objevili, tak nás divoce vítala, oblízla oblieje a u se šlo.
Pátele si ped léty postavili dm na Oak Ridges, ale mnohem dále, asi 70 km od Toronta. Výšlapy se dlaly odtamtud a k Marylake jsme se vraceli jen obas. Pátele jsme nkdy navštívili i z jiných dvod ne na výšlapy. Jednou, kdy jsme z takové návštvy odjídli, Elektra auto pedbhla a lehla si napí píjezdní cesty. Odjet bez vycházky? Musel jsem zastavit, pátelé na ni volali, lákali ji na pamlsek, ale kdepák. Manelka musela vystoupit a vydat se s Elektrou zpátky k domu. Elektra si ji hlídala. Nakonec se pátelm podailo ji chytit a my jsme mohli odjet. Od té doby, kdy tam pijedeme, tak ji pustí nás pivítat, ale kdy odjídíme, tak ji ven nepustí. Kdo by ji potom neml mít rád?
 
Ne jsem to dopsal je Elektra u zpátky doma. Tentokrát jsme to zvládli bez problém. Nauili jsme se Elektru ovládat. Pes je smekové zvíe a nesmí si myslet, e je vdce. as utekl a my jsme si proívali ty píjemné chvíle s Elektrou, je nám po ní trochu smutno.
Miroslav Lojkásek, Toronto
FOTO: Elektra a Marylake
Další lánky autora:
Budete volit znovu?
 


Komente
Posledn koment: 15.05.2007  03:11
 Datum
Jmno
Tma
 15.05.  03:11 Candy Candy
 06.05.  04:24 Deke Deke
 26.04.  00:10 Jim Jim
 24.04.  01:34 Helga Helga
 20.04.  18:57 Nick Nick
 13.04.  11:39 Hillary Hillary
 02.04.  09:06 Brenda Brenda
 20.03.  21:22 Lenka prbeh
 19.03.  11:16 Magdalena
 19.03.  10:15 Karla