Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dorota,
ztra Alexandr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

dolo k prozen (23)

 

Doktor Jekyll a doktor Hyde

Znala jsem ten pbh, a pesto jsem nevdla, e v nm hraji.

Jeden den mil, pozorn, usmvav a chpav partner, kterho jsem milovala, a byla astn, jak jen milovan a milujc ena me bt.

Pak se "nco" stalo, a j se klepala strachy, bla jsem se promluvit, bla jsem se cokoliv udlat, protoe vechno bylo patn.

To "nco" mi zstvalo dlouho ukryt. Pod jsem hledala chybu v sob a kad nedorozumn jsem si dvala za vinu.

Kdybych. tak bych., ale tch kdyby bylo tolik (!), e se mi ztrcelo to hlavn - kmen, na kterm rostly dal a dal vtvky, hnojeny a zalvny - m?

Jeho bvalou rodinou.

"V sobotu nebudu  doma", oznmil, ale hlasem troku divnm, a i z postoje jsem poznala, e nco je jinak. U jsem se nauila rozeznvat mimoslovn komunikan signly, ty nakonec byly dleitj ne to, co mi kal.

"A kam pojede, mm ti nco pipravit? Sluebn?"

Nikdy jsem nebyla zastncem domcch vslech, protoe jsem byla pesvdena, e stejn kad ekne jen to, co chce, a kdy nechce, tak prost zane lht. Toho jsem se bla. Li, petvky.

JEHO dvod mi vak vzal dech.

"Robin m narozeniny, je mu 21, a to je tady velk udlost. Je to rok jeho plnoletosti, to se vdy schz rodina a je to nco jako vstup do dosplosti".

Pesn vm, kde jsem v tuto chvli stla, co jsem mla na sob, a co mi honilo hlavou. Najednou DV vahy ve stejnm asovm rozmez, ob stejn siln:

Prvn - je to normln, syn m vznamn narozeniny, chce bt s nm! Tm, e pestal bt manelem, nepestal bt otcem, a je to vlastn moc hezk, e to tak ct.

Druh - to snad nen pravda? Chce trvit as s rodinou, do kter u nepat! To neme pozvat Robina teba na obd k nm, nebo, e bychom li my ti oslavit nkam jeho narozeniny? On chce mt vechno! Mne, jako oddech, a svou rodinu tak! To pece nejde!

Klopil oi, a vysvtloval dl:

"Katy udl svten obd a sejdeme se jako  rodina, vichni se na to hrozn t".

Kad dal vta podporovala mou druhou tezi - to NEN normln!

"Potom si zajedeme na nae star msta, kam jsme jezdvali o weekendu a udlme si piknik. Veer bych se mohl vrtit, ale moc brzy mne neekej".

Nebyla jsem schopna ( zase!) vbec reagovat.

Co jsem mla ci?

e se mi to nelb?

e si to nepeju?

Bojovala ve mn ena - chpav, tolerantn a rozumn, nad vc, kter si je jista svm vztahem, (jene j si jista u zdaleka nebyla), a ta druh, normln - kter chtla jeet: "jak si to pedstavuje? To j tu budu sama cel den a ekat, a ty se s rodinou pobav? A CO J!?"

Odela jsem mlky (ale se slzami v och) mezi sv kytiky. Zavrtala jsem se do skalky a maskovala tekouc slzy -  tak jsem asto hnojvala rodnou kalifornskou pdu!

Bolelo mne to, ale myslela jsem si, e jsem sobec.

Ano, pi pjezdu jsme plnovali, e v lt pijede kousek m rodiny, a na vnoce pojedeme my do ech. Moje maminka toti um udlat nezapomenuteln a pekrsn vnoce.

Te, v ervnu, bylo vechno jinak.

e by kdokoliv pijel - ani nznak. A my?

"Musme etit, myslm, e dve, jak za ti roky se do eska nedostaneme."

Byla jsem tady dobrovoln a rda, a astna, o vem jsem pemlela a zdvodovala si pedem, vdla jsem, e se mi stskat bude, ale, e to zvldnu!

e v tom ale budu sama, s tm jsem nepotala. Myslela jsem si, e ON se vzdal veho, aby mohl bt se mnou.

J jsem se vzdala veho a vech (!), byla jsem vydan na pospas jeho nladm a nemla jsem kam utct, s km si promluvit!

Jemu vlastn zstalo vechno.

 

Pijel a v nedli rno, a jeho vraz nebyl z tch, kter jsem milovala.

"Jak bylo (?)", nesmle jsem se zeptala.

"Sakra! Tady jsem ml koili, byla ist! Chtl jsem v n jt! Kde je", odpovdl, respektive zaval.

Koile byla v prdle, nauil mne, e se u jednou jakkoliv vc, vytaen z atny zpt nedv, nbr pat automaticky do prdla. Ne jsem staila odpovdt, e pece v prdle, milku, zakopl o stoliku, kterou jsem mla u lednice, abych doshla na zalvn kytiek a nahoe - a nestaila jsem ji po jeho vpdu dom rychle uklidit.

"To jsi mi tu dala naschvl? To se tu mm zabt, nebo co!"

Sedla jsem si na idli a najednou zcela klidn jsem se na nho zadvala.

Ne, nekiel na mne, kiel na sebe. Kiel na svt, kiel na vechno.

V ptek jsme si plnovali, jak se za pr let pesthujeme do Kostariky, kde v klidu a mru spolen zestrneme. Pepotvali jsme, jak na tom budeme finann, zda koupit dm nebo byt a jedinm zdrhelem byla panltina. Znalost tto ei jsem neoplvala j, ale - svt div se - ani ON. Promtali jsme si filmy a snili o naem dalm krsnm ivot.

V nedli jsem mla pocit, e se zahrabu mezi krtky. Stejn jsem byla v podezen, e pro n v dob jeho neptomnosti podm prty, nalvm jim koak a tanm s nimi erotick tance. Jinak toti - dle nho - nebylo mon, e a je hub mermo moc a moc mermo, jsou stle na naem pozemku, a da se jim oividn dobe.

Jasn. Prty s krtkama. To bylo v t dob a na tomto mst nco tak pirozenho jako doma nastoupit do tramvaje.

Chtla jsem jim spchnout vem stejn obleky a nacviit s nimi njakou spartakidn skladbu - nejlep by byla Poupata. ale nepodailo se mi je spotat. A promit. Jinak jsem jim neustle pipomnala, aby se vyhbali naemu domu ze sta metr a vrtali si svoje subway i metra opodl. Neposlouchali. A bavili se marnou snahou vyhnat je z pozemku, ze kterho dan a hypotku platil ON.

Kdy se tedy u asi dvacet minut rozlhal jeho (jindy tak lskypln a pro mne erotick) hlas nad kaony zpadn Ameriky, pestala jsem poslouchat obsah. Stejn to bylo jedno. Jestli bude na poadu dne prach na non lampice nebo patn vyesan koika.

Cel nedle se pak nesla v duchu jeho zarputilho mlen a mho takt zarputilho nemluven.

V pondl se probudil, dal mi krsnou pusu, usml se, pohladil mne, a popl krsn rno.

V ter se vrtil dom v est veer, a jeel, e v tom SPA je sakra pod njak shit, to e tam nikdy nebylo!

"Jo, lsko", mudlala jsem si pod nosem. "Denn nasbrm vechno svinstvo z okolnch pozemk a sypu je do vody. Co jinho bych taky dlala (?) samou nudou."

Zbytky humoru jsem jet vlastnila, ale byly  to zbytky uboh, roztrhan a ponien.

Dva i tikrt tdn jsme vozili potu, kter chodila Katy stle na starou adresu, Katy dom. Nechpala jsem, e v tak vyspl zemi je tak tk nahlsit na pot zmnu adresy, ale teba bylo. Co j vm.

Zaparkoval ped domem, zmizel, a j sedla v aut. ekala jsem. Nkdy to bylo pt minut, nkdy dvacet. Posledn dobou i pl hodiny.

Jednou jsem jen tie poznamenala, e je to pro m poniujc a trapn takhle sedt a ekat, zvlt, kdy jsem vidla, jak se aluzie hbou, a jsem pozorovna dvma i vce pry o.

"Tak pt se mnou nemus, nenutm t pece!".

Potom jezdval "s potou" m dl astji.

A sm.

Dana astn

 

Pozn. autorky: Voln virtuln povdn - podobnost se skutenmi osobami je ist nhodn.