Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ldie,
ztra Radana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 

Hloh obecný


Hloh obecný (Crataegus oxyacantha) je krásný ke pípadn nízký stromek, který roste zejména v Evrop. Hloh je opadavá listnatá devina dosahující výšky a 9 metr. Na tenkých šedav zbarvených vtvích rostou v padí trn stídav postavené lalonaté listy o velikosti 3 a 5 cm.Trny dorstají délky a 2,5 cm. Kvty jsou bílé a rové, o prmru asi 15 mm a rostoucí v chocholících. Pro kvty je charakteristický jejich nepíjemný zápach. Plodem jsou ervené kulovité malvice obsahující dv nebo ti semena, dozrávající v záí a v íjnu.
Protoe rostlina má velké trny jedna legenda tvrdí, e Kristova koruna byla uvita z trnitých vtví hlohu. Ve starovku se vilo, e hloh chrání domy ped bleskem a lidi ped ábly, kteí se potulovali po zemi pi veerních oslavách prvního máje; kdy se však pinesly jeho kvty do domu, pinášely prý smlu.


Rozšíený je hlavn západní a stední Evrop, ásten je rozšíen i v severní Africe a v Asii. Vyskytuje se ponejvíce v polostinných místech, asto na okrajích les nebo podél potok, nejastji na propustných pdách. asto je hloh vysazován a zastihován jako ivý plot kolem zahrad a polí. Spluje tak více úkol, pkn vypadá, zastiuje a odrazuje vetelce.


V lidovém léitelství se pouívají pedevším sušené kvty pro pípravu odvaru, který zlepšuje srdení innost, sniuje krevní tlak, pomáhá pi nespavosti a má rovn uklidující úinky. Hloh je také po staletí pouíván jako moopudný prostedek a lék pi ledvinových a moových kamenech.


Text:Miluše Daková
Ilustrace:Václava Arnoštová

Další lánky bylináe:

Co praví herbá

Síla strom

Šalvj lékaská

Kopiva

ekanka

Koukol

aj Stedohorák

Další bylináe