Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Letní den na Karfilátu
Karfilát?... A co to má být? .... To zajímalo i m....

Den zaíná jasnou oblohou a sluníkem. A co víc si lovk me pát na výlet? Motoráek vyjídí z Roudnice. Tra se vine po okraji msta a dál loukami, políky, hájky. Krajina se mírn vlní a z toho vlnní se vlevo vyhoupne íp a po pravé stran na obzoru ve slabém oparu ást eského stedohoí. Upoutá nás barevnost polí pod ípem, na lutou plochu epkového pole navazuje pole svtle modrofialov kvetoucích rostlin - nádhera! Pemýšlíme co by to mohlo být, ale marn. K dokreslení obrazu krajiny pispjí dv srnky v poli u trati.

Naší cílovou stanicí je Klene, nacházející se jin od Roudnice, odkud se vydáváme pšky jihovýchodním smrem. Po necelé plhodince chze stoupáme úzkou cestikou na kopeek Karfilát zásti porostlý borovicemi, mezi nimi nacházíme dub a akát. Na vrcholu kopce na západní a východní stran je planina ásten písitá, kde se uchytily rzné druhy trav a dalších rostlin. lut kvetoucí svízel, fialový chrastavec, trsy rov kvetoucí iorky pestré, nechybí ani bodlák máka, na okraji lesa ojedinlé kvete bílý tuebník. Potší nás dokonce i motýl nápadný svým zbarvením - bílý s hndoernými velkými skvrnami, oká bojínkový.

Blííme se k vrcholu a ped oima nám zazáí bílé kvty blozáky liliovité a rozvine se celý koberec barev vyrstajících z písku. Nejvzácnjší rostlinkou je drobný bíle kvetoucí hvozdík písený (Dianthus arenarius), který tu vyrstá v trsech a bohat kvete. Zaujme nás jeho velmi jemná vn. Je to endemit - rostlina, kterou nenajdeme nikde jinde na svt.
Procházíme místo, našlapujeme opatrn, abychom nic z té krásy neponiili. A je co obdivovat. Krásné chrpov modré kvty pavince horského, kterých je místy hodn, ostrvky hvozdík, rozkvétá ebíek, drobn lut kvetoucí mochna písená, rozchodník ostrý a bílý lomikámen vdyivý. Nesmím zapomenout na rozzáená kvtová sluníka nízkého jestábníku chlupáku a mateídoušku...
Nad kvty poletují meláci a motýli - zejména zmínný oká bojínkový a drobnjší rezav hndý motýlek, který neposedí. Motýl je tu opravdu hodn - kidélka se jen tepetají.

Posadíme se do stínu pkn urostlé borovice na okraji louky. Vn, barvy, zpv pták, ped námi íp. Impresionistický obraz léta, které budi pochváleno. Udlám si malou skicu pohledu na íp z tohoto magického místa. A pak nám nezbývá ne se rozlouit a vydat zpt na nádraí.

Sedím ve vlaku obohacena o hluboké dojmy a záitky. íp se halí do jemné blavé pavuiny tvoené asami a já mu ješt zamávám z okna.

(Po delší dob se mi podailo odhalit záhadu svtle modrofialov kvetoucího pole - ta záhadná a krásná rostlina byla svazenka vratiolistá (Phacelia tanacetifolia), pvodem ze Severní Ameriky. Pstuje se jako medonosná rostlina.)
Jana Haasová
 
Klene - vesnice je poloena v údolí pi potoku epel, západn od hory íp a jin od msta Roudnice n. L. Katastrální rozloha je 585 ha. Na východní stran obce jsou strán "Karfilát" (národní pírodní památka), kde roste vzácný endemit - hvozdík písený eský - jediný toho druhu na svt. Písemn je obec Klene uvádna a kolem roku 1530, kdy si Ambro z Klene bral za enu dceru Prokopa Korouhevského z Roné.
ešené území je souástí ochranného pásma Národní kulturní památky íp. Na stráni za obcí zvané Karfilát roste vzácný endemit - hvozdík písený eský (Dianthus arenarius subsp.    bohemicus), jediný toho druhu na svt. Nalezišt je chránno státem jako národní pírodní památka.
Medonosné rostliny - rostliny z rzných eledí produkující ve zvýšené míe v kvtních nebo mimokvtních mednících (nektariích) nektar. K medonosným rostlinám patí napíklad epka, lípa, akát, svazenka, komonice, meduka.
 
Další lánky autorky:
Kdy kamení vypravuje
Krajem Emila Fily
Z cest za Italskými vulkány
Ostrov obsidiánu a síry
Tyrhénský maják Stromboli
Etna deštivá
Msto, kde se zastavil as
Etna-ráj vulkanolog
Mj první výstup na Lovoš
Královna stedohoí
Hradišt za dešt
Stedohoí pod Oltáíkem
Malebné eské stedohoí
Okolo Lipské hory
Debeským údolím
Výlet do Skandinávie
U rybníka
Pohádkový kout Plzeska
Mannsteinv kámen
Vzpomínáte na tento den?
Srpnová romance
Ovín
Konec léta na Bezin
Bezejmenná rozhledna
Pod vrchem Bore
Ti duby
Hazmburk
V listopadu pod Milešovkou
Bore v zim
Vzdálený pomocník
Trojhora
Dubnový výlet
Na Kozích hbetech
Pod Košálovem
Magická hora íp
iov
Bore
Stedohorské louky
U Malé íky
Šastné krajiny